Eterfabrikken er truet! - Kulturhus fremfor høyblokker.


Gjest

#1

2015-07-07 06:29

Viktig å la de få stedene i Oslo som fremdeles ikke er utbygget få stå. De bør nå alle vernes fra utbygging ved byantikvaren/riksantikvaren.
Det står tomme bygg, både næringsbygg og boligbygg ikke offentlig og privat eie. Utnytt heller dette i stedene for å ødelegge de fågrønne lungene som ennå finne. Byen trenger grønne lunger. Eterfabrikken er del av vår felles hukommelse og viktig, særlig for de kommende slekter.

Gjest

#2

2015-07-07 08:28

Ønsker ikke at tomten skal bebygges med store blokker. Bydelen trenger et kultur og møtested!!

Gjest

#3

2015-07-07 09:06

Eterfabrikken er viktig for Østensjø. Likeså skogen og områdene rundt.

Gjest

#4

2015-07-07 12:01

Bodde mange år på Manglerud og satte stor pris på de grønne omgivelsene og historien i området!

Gjest

#5

2015-07-07 12:54

Østensjøvannet Fuglereservat har Eterfabrikken som en særdeles viktig randsone!
Tomten på Eterfabrikken er søkt omregulert fra industri/næring til boligbygging. Søknaden er ennå ikke vedtatt i bystyret. Østensjø bydel har nesten 50.000 innbyggere, men ingen felles møteplass. Et sted som kan inspirere til nye tanker og kreativitet innen kunst, kultur og grønn næringsutvikling!

Gjest

#6

2015-07-07 13:07

Viktig for nærmiljøet!

Gjest

#7

2015-07-07 13:14

Trist hvis en skal rive alt gammelt og flott. Tenk på fuglelivet i Østensjøvannet

Gjest

#8

2015-07-07 13:16

Kulturhus fremfor høyblokker! Historisk og verneverdig bygg og tomt! En perle for innbyggerne i bydelen, både små og store.

Gjest

#9 Ja til kultur, natur og grønn, bærekraftig utvikling

2015-07-07 13:24

KOPIER TEKSTEN OG DEL VIDERE: Gruppa Eterfabrikkens venner, med Karen Margrethe Hjertaker i spissen, har kommet med forslag om å utvikle verdens eldste Eterfabrikk som kulturhus og næringspark fremfor høyblokker. De har laget et opprop og trenger stemmer for å få gehør, og ber om deling av oppropet.

Bydel Østensjø, som Eterfabrikken ligger midt i, har ikke kulturhus eller et felles samlingssted så dette er et godt initiativ. I oppropet ligger også en film som beskriver mer om området som nå er planlagt revet og omgjort til høyhus. Se filmen!

Liker du initiativet og tanken om bedre forhold og vekst i Norge for kultur, natur og grønn, bærekraftig utvikling? Signér og del oppropet videre! 

Saken kan følges på Plan- og bygningsetatens sider
Eterveien 10, 12 og Bogerudveien 5 - Omregulering til boliger
Saksnr 201407135
http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn


Gjest

#10

2015-07-07 13:42

Ja til
• bevaring av viktige historiske bygninger og en fantastisk industrihistorie, verdens eldste eterfabrikk fra 1900
• verning og skjerming av Østensjøvannet naturreservat og miljøpark med et mangfold av rikt dyreliv inkl flere rødlistede arter, et unikt område i Norge
• grønn og bærekraftig utvikling som tar vare på området for fremtidige generasjoner
• kulturhus og fellesskap - et samlingssted - - for beboere i bydel Østensjø i alle aldre
• et sted hvor gründere kan starte opp, en lokal inkubator!

JA til Eterfabrikkens videre liv!

Gjest

#11

2015-07-07 15:29

Hold på den grønne lunge, / fristed for eldre og unge!

Gjest

#12

2015-07-07 17:59

Bydelen trenger kulturhus hvor det er plass til alle interesser.

Gjest

#13

2015-07-07 20:00

Vi trenger ikke mer fortetting på Bogerud. Det er jp også ønske om å bygge ut tomta like ved der T-banen krysser general Ruges vei

Gjest

#14

2015-07-07 21:33

Fordi jeg vil ha eterfabrikkens muligheter i mitt nærmiljø! Det er livskvalitet for meg

Gjest

#15

2015-07-07 21:49

Ønsker ikke blokker ved fine turområder.

Gjest

#16

2015-07-07 22:59

Fordi det er uhyre viktig, vi vil ikke ha høyblokker tett inntil en naturperle.

Gjest

#17

2015-07-08 00:15

Naturen er sårbar og viktigere enn boliger.

Gjest

#18

2015-07-08 12:30

Vi må klare å bevare litt av det gamle i vår bydel. Ryen gård lot kommunen forfalle. Her er det også mye industrihistorie som burde bevares for ettertiden.

Gjest

#19

2015-07-08 15:14

Eterfabrikken er en del av Oslos industrihistorie som trengs å ta vare på. Dessuten så trenger vi grønne lunger omkring Østensjøvannet.

Gjest

#20

2015-07-08 16:48

Eterfabrikken Må leve !

Gjest

#21

2015-07-09 13:19

Fordi jeg har fått nok av grådige, korttenkte utbyggere! Dessuten må vi ha plass til kultur og nær industrihistorie.

Gjest

#22

2015-07-09 17:58

Jeg er så enig med oppropet, hvorfor skal noen få berike seg på fellesskapets bekostning. Bygg luksusboliger et annet sted!

Gjest

#23

2015-07-09 21:51

Bor selv i Bogerudveien, og vi har ikke noen hus som kan benyttes til alternativ virksomhet, samtidig som vi ikke har noe velhus eller kafe. Her er det lokaler nok til dette og mer!.....

Gjest

#24

2015-07-13 20:07

Fordi jeg mener det er viktig å bevare sjelen i mitt eget nabolag. Det er mange sterke og engasjerte mennesker i bydelen vår som jobber for å bevare denne perlen av et kultur- og samlingspunkt. Når i tillegg Østensjøvannets venner frykter for reservatet og vi samtidig ser at menneskets inntog allerede påvirker naturlivet der, må vi stå sammen og bidra!

Gjest

#25

2015-07-14 13:16

Er imot høy bebyggelse rundt Østensjø vannet . Vi må ikke ødelegge med høye blokker . Kan man ikke heller bygge terrasse hus i flukt med naturen eller rekkehus som det er mangel på i bydelen vår .