Eterfabrikken er truet! - Kulturhus fremfor høyblokker.

Ikke bare står den over 100 år gamle Eterfabrikken i fare for å bli erstattet av høyblokker i 2016, men Østensjø naturreservatet er også truet. Fabrikken er per nå fylt til randen av spennende kulturtaktiviteter. Signer nå og gi politikerne større slagkraft til å stoppe dette!

  • Tomten er på ca 12 mål
  • Utbygger har søkt om byggetillatelse til boliger med høy grad av tomtutnyttelse
  • Byantikvaren vil ha mesteparten av Eterfabrikken på "gul liste"
  • Bydel Østensjø har ca 45 000 inbyggere, men ingen felles møteplass

Video med utfyllende informasjon!

Eterfabrikkens Venner på Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noen bilder fra aktivitetene i og rundt Eterfabrikken, som kulturhus:

foto: Jeannett Antonie Øverby


 

 

 

 


Eterfabrikkens sanne venner    Kontakt personen bak underskriftskampanjen