Ja til valgte ledere ved universiteter og høyskoler

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Ja til valgte ledere ved universiteter og høyskoler-oppropet.


Gjest

#1

2015-05-26 12:56

Som forbund for ansatte iver universiteter og høgskoler er vi for valgt ledelse.

Gjest

#2

2015-05-26 13:38

Innflytelse og demokrati er helt nødvendig for den åpenheten en kunnskapsinstitusjon skal være.

Gjest

#3

2015-05-26 13:39

Fordi valgt rektor er en viktig del av demokratiet ved universitetene som autonome forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Gjest

#4

2015-05-26 14:55

Viktig at det fagfolk som sitter med styringen, ikke tilsatte byråkrater

Gjest

#5

2015-05-26 16:41

For å bidra til å redde det som er igjen av universitetets egenart.

Gjest

#6

2015-05-26 17:35

Innovasjon kommer nedenfra. Sentralstyring hemmer både ny kunnskapsutvikling og innovasjon

Gjest

#7

2015-05-26 18:21

Det er feil å prisa demokrati i søndagstaler for så å avdemokratisera institusjonane. Demokratiske valg har ein kontrollfunksjon: Dei er eit vern mot korrupsjon og nepotisme!

Gjest

#8

2015-05-26 18:36

Fordi det er fagfolk, ikke byråkrater, som vet hvor skoen trykker og hva som må til for å legge til rette for god forskning og undervisning.

Gjest

#9

2015-05-26 20:21

De fleste ansatte ledere jeg har erfaringer med har manglende forståelse for faglighet, og utad har de i stor grad en one-size-fits-all-holdning til spørsmål hvor det er klart for meg at faglig mangfold og faglig egenart trenger motsatt tilnærming.

Gjest

#10

2015-05-26 20:38

Fordi eg er samd i oppropet

Gjest

#11

2015-05-26 20:47

Det er mange grunner, men særlig at de universitetspolitiske hensyn i mange tilfelle vil dominere i forhold til svakere kulturelle og forskningsmessige argumenter. Universitetet skal ikke bare tjene hensynene til hva vi skal leve av, men også i vareta de verdier som vi skal leve for. som gir livet mening.

Gjest

#12

2015-05-26 20:47

Fordi eg er samd i oppropet.

Gjest

#13

2015-05-26 21:25

Sedan vi i Sverige gick ifrån systemet med kollegialt VALDA ledare för universiteten har allt blivit mycket sämre, mer politikerstyrt och auktoritärt. Vår traditionella akademiska frihet är på väg att försvinna.

Gjest

#14

2015-05-27 03:20

Naavaerende Rektor skulle vaert skiftet ut forlengst, men skjoenner problemene med det. Mange uheldige saker med daarlige loesninger.

Gjest

#15

2015-05-27 06:22

Med ansatt ledelse og lojalitet oppover i stadig flere ledd, blir det snart umulig å opprettholde universitetene som kritiske tankesmier som evner å stille spørsmål ved statlige og politiske tattforgittheter. Vi er allerede på god vei inn i en pølsefabrikk-æra der vår rolle reduseres til å produsere nyttige redskaper for staten, næringslivet og NGO-verdenen. Redd universitetenes autonomi!

Gjest

#16

2015-05-27 06:30

Fordi forslaget om ansatt ledere er et angrep på den akademiske frihet og universitetenes viktige rolle som en uavhengig stemme i offentligheten. Beklageligvis har man allerede langt på vei undergravet universitetet som en akademisk friplass ved ansatte ledere på fakultets- og instituttnivå.

Gjest

#17

2015-05-27 06:44

Demokrati er viktig for en forskningsinstitusjon så vel som i arbeidslivet generelt. Dette gir muligheten for å fremme saker man opplever som viktige og aktuelle og justere kurs dersom man ikke er enig I den vei utviklingen har tatt.

Gjest

#18

2015-05-27 07:29

Viktig å fatte slutninger på faglig fremfor politisk grunnlag.

Gjest

#19

2015-05-27 07:33

For å beholde et levende universitets-demokrati. Universitetenes autonomi bør styrkes, ikke svekkes!

Gjest

#20

2015-05-27 07:52

Om regeringen tror att demokrati är en dålig styringsform så borde de kanske använda lite oljepengar för att anställa den best meriterade stadsministern, kanske Angela Merkel kan vara frestad?


Gjest

#21

2015-05-27 08:36

For å bevare en siste rest av universitetsdemokrati

Gjest

#22

2015-05-27 09:00

Jeg signerte fordi jeg mener forskningen bør være fri. Jeg er bekymret over at forskningen i dag synes å ha så liten kontakt med samfunnet for øvrig. Med politisk valgte ledere frykter jeg at det bare vil bli enda verre.

Gjest

#23

2015-05-27 09:53

Nei til innføring av bedriftstyringsmodellen på universitetet! Vi unge forskere forbeholder oss retten til å bruke kondomer og ikke reprodusere oss for statens ve og vel inntil vi blir tatt på alvor!


Gjest

#24

2015-05-27 10:02

Universitetets chef måste vara demokratiskt vald och genom detta ha de anställda forskarnas förtroende samt värna om forskningens oberoende gentemot politisk styrning.

Gjest

#25

2015-05-27 10:02

Viktig sak for universitetsdemokratiet, og å sikre medbestemmelse og ivare ta universitetets (spesielle) funksjoner.