FORSLAG TIL NY KOMMUNEPLAN FOR ØVRE BILLINGSTAD MÅ ENDRES VESENTLIG!

bilde7.jpg

Tidsfristen for å gi tilbakemelding på forslaget til kommuneplanens arealdel for øvre Billingstad nærmer seg (04. juni). Vi har laget et opprop som vi håper så mange som mulig kan være med og støtte! Hvis du er enig er det flott om du signerer dette oppropet slik at vi, - og ikke minst kommunen, ser hvor mange vi er!

JA til å bevare og videreutvikle småhusstrøket
  • Flere tusen leiligheter er allerede bygget eller er under bygging på Billingstad. Videre utbygging bør forbeholdes småhus og rekkehus tilrettelagt for barnefamilier. Det er flere hundre usolgte leiligheter, mens husene selges straks.
JA til helhetlig planlegging
  • Øvre Billingstads videre utvikling må baseres på en helhetlig plan der områdets kvaliteter og behov går foran ulike utbyggeres profitthensyn.
JA til én liten søndagsåpen nærbutikk («Brustadbu»)
  • Det er mange nok store mat- og andre forretninger på Billingstad og i nærområdet. Det planlegges også nærsenter på Billingstad Vest.
JA til eneboliger/småhus/rekkehus
  • Disse bør tilpasses strøket og ta hensyn til berørte naboer.
JA til et barne- og familievennlig strøk
  • Leilighetsprosjekter tiltrekker seg typisk eldre personer og stenger i realiteten barnefamilier ute fra et område med nærhet til marka og friluftsaktiviteter. Det er på tide å prioritere og bevare småhusstrøket og ikke nedbygge dette.
JA til trygge trafikkforhold
  • Dagens togundergang og tilhørende områder er uttrygge, spesielt i rushtiden og ved dårlig vær. Trafikksituasjonen er allerede sprengt, vi må unngå mer trafikk og kryssende trafikkstrømmer i dette området.
JA til god togforbindelse
  • Bevare stasjonsområdet som et trygt og effektivt transportområde. Burde vektlegges hvem som faktisk benytter toget, mao hovedsaklig pendling til og fra jobb/skoler.
JA til et godt bomiljø
  • Et bomiljø tilrettelagt for familier og barn og unge som sikrer trygge oppvektsvilkår med enkel tilgang til friluftsaktiviteter.
JA til en bærekraftig utvikling og utbygging
  • En utvikling av Billingstad som tar bærekraftsprinsippene på alvor, ikke minst miljømessig. Store naturinngrep og riving av eksisterende bebyggelse er ikke bærekraftig.
JA til reell medvirkning fra beboerne på Billingstad
 
Vi sier NEI til det som ødelegger bomiljøet:
NEI til enda flere blokker
NEI til flekkvis utbygging
NEI til nærsenter/sentrumsformål på øvre Billingstad
NEI til å ødelegge de få grønne lungene som er igjen
NEI til store naturinngrep
NEI til utrygg skolevei og trafikkaos
 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Berit Koppervik fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...