Forkjørskryss ved Gymnasbakken og Circle K

Krysset i Gymnasvegen, til Gamleveg, like ved Circle K, hindrer trafikkflyt og er ikke trafikksikkert. Gamleveg er uoversiktlig, og det er utvilsomt et behov for både vikepliktskilt og et gangfelt. Studenter og elever krysser veien hyppig, og det utgjør en trussel mot deres sikkerhet å ikke ha et fotgjengerfelt. Generelt sett er det et behov for et forkjørskryss, for sikkerheten til både bilister og fotgjengere, og for bedre trafikkflyt.

Signer denne underskriftskampanjen og bidra til et bedre trafikkmiljø i Bø sentrum.

Renske Stel, Nora Juel, Tordis Kristine Kleiva, Malin Tengren Person    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Renske Stel, Nora Juel, Tordis Kristine Kleiva, Malin Tengren Person fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...