Offentlig lobbyismeregister NÅ! Stortinget vil ikke, vi krever folkeavstemming.

article_topimage_stortinget__1_.jpgForslaget:
Dersom Innst. 336 S (2021-2022) ikke vedtas ber alle som underskriver dette oppropet om at saken videreføres som folkeavstemming, hvor stortinget respekterer folkeviljen som uttrykt gjennom avstemmingen uten øvrige forbehold.

Hva er saken?

Igjen mener majoriteten av våre politiske representanter at det ikke er i vår interesse at vi får innsyn i lobbyismen som påvirker dem på Stortinget. Det mener jeg er grunnleggende feil! Det er i vår interesse at vi får innsyn i lobbysimen på Stortinget. Om du mener det samme stemmer du for at vi skal ha folkeavstemning om saken.
Når politikerne som skal representere oss ikke gjør det lenger må vi vise dem hvem som egentlig har makta, og det gjør vi gjennom demokratisk avstemning.

Har ikke dette blitt foreslått før?
Jo, og det gikk ikke gjennom da heller!

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=69788
"Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Venstre om innføring av lobbyregister for Stortinget og regjeringen. Tilsvarende forslag er fremmet av representanter fra Venstre ved fem tidligere anledninger. Forslaget ble forkastet mot stemmene til Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de Grønne og Rødt. Et forslag fra Rødt om å be regjeringen utarbeide et register der regjeringsmedlemmer og statssekretærer registrerer sine tidligere oppdragsgiver der vedkommende har arbeidet med å fremme politiske eller næringsmessige interesser, ble forkastet mot stemmene til Sp, Venstre, SV, MDG og Rødt. "

Det er ingen grunn til at saken i dag skal gå annerledes, det må vi gjøre noe med!
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=88756

Hvorfor er det viktig at jeg signerer?
Det legger press på politikerene gjennom å vise at man mener noe annet enn dem, og at man er mange. Trusselen om at man ikke blir stemt på ved neste stortingsvalg om man ikke åpent støtter et åpent lobbyregister forsterkes desto flere signerer. Det har en reell effekt.

Hva sier media?
Mediene stiller seg stort sett kritiske til at lobbyregisterforslag ikke har mer støtte. Her har jeg funnet noen eksempler, men gjør som den gode kritiske tenker også gjør og undersøk mer selv!
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/v5Bza5/i-2014-ble-norge-advart-om-manglende-lobbykontroll-torsdag-sa-stortinget-igjen-nei-til-lobbyregister

https://www.nrk.no/nyheter/nei-til-lobbyregister-pa-stortinget-1.15972901 

https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/stortingets-presidentskap-sier-nei-til-lobbyregister-flaut-og-pinlig.npHilYSae?

Nyttige lenker for særs interreserte:
https://apenhet.no/tiltak/%C3%A5penhet-i-politikk

https://www.duo.uio.no/handle/10852/13803?locale-attribute=en

Sammen gjør vi demokrati til en levende og dynamisk prosess som tar oss fremover! Bli med da vel!

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Steinar Ørstenvik fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...