Folkeaksjon mot etablering av Biogassanlegg på Herdla og dagens slamanlegg

Folkeaksjonen mot etablering av biogassanlegg på Herdla teller over 2000 medlemmer. Vi protesterer kraftig i mot at det etableres et biogassanlegg på Herdla øy. Fylkesmannen har kåret denne naturperlen som Hordalands viktigste friluftsområde. Svært mange av oss nyter naturen og turmulighetene på Herdla og synes det er forferdelig at området langs rullesteinstranda Vestrefjæra er nærmest ødelagt av et svært forurensende slamanlegg med kvalmende lukt og et alvorlig inngrep i verneverdig natur (ref Fylkesmannen og Askøy kommunes kartlegging av natur-2003)

Vi protesterer kraftig i mot etablering av et biogassanlegg som vil medføre økt tungtransport, mer støy fra reaktor, mer luktplager og inngrep i verneverdig natur like ved rullesteinstranda og stor risiko for utslipp av giftig hydrogensulfid og brann/eksplosjonsfare. Erfaringer fra slike anlegg andre steder, viser klart at vi har grunn til å starte denne folkeaksjonen mot virksomheten og grunn til bekymring.

Mange kjenner lukten fra det eksisterende slamanlegget og i perioder langt sørover på Askøy. Derfor ber vi myndighetene stanse søknad om utbygging av Biogassanlegget og stanse eksisterende slamanlegg.

Vi er ikke i mot Biogassanlegg generelt, men mener klart at Herdla er totalt feil sted for slik virksomhet og ønsker dette istedet etablert på et sikkert industriområde og langt fra bebyggelse og sårbar natur.

 

 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Arvid Kåre Merkesvik fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...