Føkk skolegudstjenester!

føkk_sgt.jpgVi i Humanistisk Ungdom vil få slutt på skolegudstjenester. Inspirert av Martin Luther har vi kommet opp med 6 teser som forklarer hvorfor:

  • Tese 1. Religiøs utøvelse tilhører fritiden
  • Tese 2. Skolegudstjeneste er ekskluderende 
  • Tese 3. Forkynnelse i skolen er feil
  • Tese 4. Barn bør ikke forskjellsbehandles basert på foreldrenes livssyn
  • Tese 5. Man kan besøke kirka på fritiden
  • Tese 6. Offentlige tilbud skal være nøytrale, ikke favorisere en religion eller ett livssyn

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Humanistisk Ungdom fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...