Fem anbefalinger for arbeidet mot rasisme i Norsk Psykologforening

Forening for interkulturell psykologi (FIP) har kommet med fem anbefalinger for arbeidet mot rasisme i Norsk Psykologforening (NPF). Her kan du lese og støtte brevet til presidenten i NPF: 

Kjære Håkon Skard, 
Takk for at du som president kom med en så tydelig uttalelse i rasisme- og
diskrimineringsdebatten i juliutgaven av tidsskriftet. I ditt innlegg formidler du at vi har en jobb å gjøre, og at alle psykologer har et ansvar for å forebygge diskriminering, bekjempe rasisme og jobbe sammen for å skape likeverdige tjenester. 
 
Du skriver blant annet at du «oppfordrer våre medlemmer til å se på egne arbeidssteder og tjenestetilbud med dette blikket. Har vi strukturer som hindrer likebehandling? Er det barrierer som hindrer minoriteter i å benytte helsetjenester de trenger? 

Forening for interkulturell psykologi og tilsluttede psykologer har fem forslag til hvordan NPF kan starte arbeidet med å sørge for at likeverdige helsetjenester blir en realitet:

1. Vi foreslår at Psykologikongressen 2021 har rasisme og
mangfold som tema.

2. Vi oppfordrer til at NPF oppretter et mangfoldsutvalg. Utvalget
skal ha som oppgave å tilføre organisasjonen kunnskapen den
trenger for å lage en strategi for å bli en mangfoldig og
antirasistisk organisasjon.

3. Vi oppfordrer NPF til å sammenstille et kunnskapsgrunnlag om
hvordan psykologtjenester kan være strukturelt diskriminerende,
og hvordan disse strukturene kan motvirkes.

4. Vi foreslår at Fagetisk råd gjøres kjent også som et klageorgan
for rasistiske angrep.

5. Vi oppfordrer NPF til å arbeide for at kunnskap om mangfold
og rasisme blir obligatorisk i alle ledd av psykologutdanningene.

Du avsluttet ditt innspill slik: "Psykologforeningen skal jobbe for at flere som har mangfoldig bakgrunn, skal påta seg verv, og se på hvordan helsetjenester kan bli mer kultursensitive. Når et problem ligger i systemet, må det jobbes systematisk både individuelt og innad i organisasjonen. Endring er krevende. Da krever det aktiv innsats."
 
Vi synes våre fem oppfordringer er en bra start på dette viktige og nødvendige endringsarbeidet, og vi heier på at NPF nå kommer i gang med aktiv innsats!


Forening for interkulturell psykologi    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Forening for interkulturell psykologi fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )