Endret lovverk om høyere straffer for vold og mer beskyttelse.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...