Regjeringa må umiddelbart innføre en makspris på elektrisk kraft på 30 øre/kWh!

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...