Brudd på menneskerettighetene i norske fengsler under Covid-19 pandemien - krever tidligere løslatelse for innsatte.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...