Hjelp oss å stoppe telefon- og internettblokaden praktisert av regimet i Etiopia i denne Covid-19 epidemi tiden

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...
Facebook