NEI til forslag om kutt til multi-handikappede, glutensyke og inkontinente i statsbudsjettet

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...
Facebook