Engangsamnesti for eldre lengeværende kvinner på asylmottak

Til Storting og regjering

Hvem skal holde meg i hånda når jeg dør?

Vi krever engangsamnesti for den lille gruppen eldre lengeværende kvinner med endelig avslag, som fortsatt bor på asylmottak. En rapport om forholdene disse kvinnene lever under, ble gitt ut i mai 2017. 

Landets øverste ledelse må nå ta ansvar for å endre deres uverdige livssituasjon.

 

 


Rettferdighet i Asylpolitikkens kvinnegruppe    Kontakt personen bak underskriftskampanjen


ELLER

Din e-postadresse vil ikke bli publisert på vår side. Uansett, så vil forfatteren av underskriftskampanjen se all informasjon du oppgir i dette skjemaet.

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. Vennligst sjekk innboksen din (og søppelpostkassen).
Facebook