Endring av Forskrift om velferd for hest

Forskrift om velferd for hest har som formål å

"legge forholdene til rette for god helse og trivsel hos hest og sikre at det tas hensyn til hestens naturlige behov." Hesten er et flokkdyr og et sosialt individ (jfr. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hesten-som-resurs---lokal-naringsutvikling2/id2601834/?ch=2).

Så hvorfor har det seg slikt at det er mange hester som må stå oppstallet alene? Uten noen form for kontakt med andre hester. Det er også dokumenter at hold av hest i flokk gir bedre velferd (Hartmann et al. 2012; Lesimple et al. 2011).

Til tross for dette, så er det alikevel fult lovlig, jfr det norske regelverket at hester kan stå oppstallet alene. Jeg tenker ikke da på å stå alene i paddock, men alene på en hel stall /gård. Samtidig mener jeg at det strider med formåls paragrafen i Forskrift om velferd for hest. Hvordan kan det å stå alene være å legge forholdene til rette for god helse og trivsel hos hest? Å stå alene er ikke hestens naturlige behov. Jeg mener at forskriften må endres!

Hvis du er enige med meg i disse utsagnene så ønsker jeg at du signerer oppropet. Kanskje vi sammen kan utgjøre en forskjell. At vi sammen kan skape litt reaksjoner og få dette belyst. At vi sammen kan endre forskriften.

Mail er sendt Landbruks- og matdepartementet, samt mattilsynet. Hvorav svaret lyder:

"... For øyeblikket står ikke arbeid med revisjon av denne forskriften på vår prioriteringsliste. På sikt, er det imidlertid  aktuelt å gjennomgå hele forskriften.". 

Signer oppropet og hjelp meg å endre forskriften slik at ingen hester skal stå oppstallet alene. Send gjerne en mail til mattilsynet å fortell om dine meninger. 

Sterkere sammen! 

Mvh. Linn Martinsen

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Linn Martinsen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...