Endret lovverk om høyere straffer for vold og mer beskyttelse.

I Norge har vi ulike straffer når det kommer til vold.

straffene er generelt alt for lave ifht skadeomfang og påvirkning det har for fornærmede og de utsatte sine liv i ettertid.

bevisene må være sterke, noe som ofte er svært vansklig og få til, Når man lever med vold i partnerskap, vold i nære relasjoner blir den fornærmede ofte kontrollert i form av og ikke kunne dra til lege, kontakte sykehus, ha vitner og ta bilder og har da ikke bevis nok for retten, hva slags hensyn tar retten og lovverket til dette? 

skal vi som er utsatt sette oss selv i livsfare fordi vi er nødt for og ha så sterke bevis for og bli beskyttet? 

på grunn av slik lovverket er i dag er det svært mange kvinner og menn som blir i forholdet, i steden for og bryte ut, nettopp fordi det føles tryggest, og det sier så utrolig mye om beskyttelsen i Norge!

Jeg har selv opplevd mishandling i nære relasjoner i nesten to år, min voldsutøver ble dømt til 5 mnd i fengsel! Han inrømmet selv 5 voldshendelser, med kvelertak alle gangene, ene hendelsen har han også inrømmet at barnet var på armen min! Begge barna mine var vitne til volden, begge barna har traumer og går i behandling, jeg er ødelagt for livet og går på aap.

Jeg laget en podcast og fortalte min historie, den kom på 1 plass i Norge over mest lyttede podcaster det her gjort at flere 1000 mennesker har kontaktet meg med sine historier, grusomme historier som ligner på min egen, og minst 90% av de, har fått sakene henlagt!!!


de gråter og ber om hjelp, fra noen som kan bli hørt, de har snart gitt opp og kjempe, de blir sykere og sykere i kampen mot systemet; noe som burde være helt annerledes etter noe slikt!

de aller fleste voldshendelser, det blir tatt ut tiltale for går under ;

§ 271.Kroppskrenkelse

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som øver vold mot en annen person eller på annen måte krenker ham fysisk.

Nå er det nok!!!

Vi krever høyere straffer på vold/Kroppskrenkelser, mer beskyttelse til voksne og barn, mer kunnskap om vold blandt helsepersonell og et krav om avvergningsplikt og mye strengere konsekvenser for de som ikke overholder den! 

sammen er vi sterke.

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Karoline bratlien fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...