Endre enveiskjøringen i Dr. Smiths vei på Grefsen

Er det flere enn meg som daglig irriterer seg grønn over enveiskjøringen i Dr. Smiths vei? Jeg forstår hvertfall ikke hvordan noen kunne tenke at det var en smart og trafikksikker løsning. Jeg kjører her veldig ofte selv og tenker hver gang at det burde gjøres noe med.

Under her har jeg tegnet opp dagens løsning, samt et forslag jeg mener er mye bedre og mer trafikksikkert.

La oss samle underskrifter og se om vi kan endre dette. dAGENS_SITUASJON_dR_SMITHS_VEI1.JPG

Forslag_løsning_dr_smiths_vei3.JPG

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Stephanie Ferrero fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...