DET ER NÅ DET GJELDER! Redd Kreativt gjenbrukssenter i Grenland

Vi fortsetter arbeidet for å beholde Kreativt gjenbrukssenter i Grenland!

Kommuneadministrasjonen i Porsgrunn har innstilt på å kutte den økonomiske støtten til Kreativt gjenbrukssenter. Gjenbrukssenterets venner mener det vil være svært uheldig å prioritere vekk et så viktig og vellykket foretak.

5. juni gikk formannskapet enstemmig inn for å utsette saken til i slutten av august. Vi har dermed fått litt ekstra tid til å mobilisere. Vi fortsetter å samle underskrifter!

Gjennom halvannet år har senteret hatt kurs, verksteder, studiebesøk, foredrag, utstillinger og 4000 besøkende i alle aldre. KGS mottar gjenbruksmaterialer fra 24 faste leverandører i Grenland og tilbyr materialene til alle som ønsker å gjøre bruk av dem. Dette er holdningsskapende og viktig arbeid, i forhold til forbruk, kildesortering, materialkunnskap og miljø.

https://www.facebook.com/kreativtgjenbrukssenterigrenland

Talsperson: Hilde Arnesen, tlf: 91171612

Husk å bekrefte signeringen i mailen du mottar etterpå.