Rute 610 - Revurdere busstilbud Nesttun - Kaland - Søfteland - Osøyro

Med denne underskriftskampanjen er det ønsker om å gjennomgå behovet for beboerne og ansatte i området mellom Nesttun og Osøyro gjennom Kaland og Søfteland etter endringene 1.november 2022.

Etter åpningen av nye E39 mellom Os og Bergen har busstilbudet for mange av brukerne av gamle rute 600 blitt rammet. Bussen som gikk gjennom Kaland har blitt kraftig redusert og bussene går bare til Nesttun. Fra å bruke 25 minutt fra Kaland skole til Bergen busstasjon, har reiseveien blitt forlenget med 15 minutt (uten forsinkelser, uten ventetid på Nesttun for Bybane), og man er nødt til å bytte til Bybane på Nesttun. 

Det er stort behov for vikarer som bor i Bergen sentrum og omegn fra Pedagogisk Vikar Sentral, de har uttrykt misnøye med busstilbudet og kan velge å være vikarer andre steder fordi det blir så lang reisevei. På Kaland skole er det også mange faste ansatte som bor i sentrum som kan komme til å bli presset til å revurdere arbeidsplassen sin.

Busstilbud for enkelte har forlenget hele reisen med kollektivtrafikk med 30 minutt. Forslaget som kommer fra skyss.no for å komme til jobb kl 8 er denne ruten, og da ankommer man dagen 5 minutt etter arbeidsdagen er startet. unknown35.png

Som man ser er det et stort hull i kollektivtilbudet for en stor del av de som bor langs den gamle Europaveien. Det vil bety underbemanning på barneskolene og flere vil kjøpe seg bil for å kunne komme seg til og fra jobb, som er helt i mot det grønne skiftet som Norge går gjennom nå.

Det er flott at den nye E39 er åpnet, og en ekspressbuss mellom Os og Bergen er det behov for, men ikke på bekostning av det tilbudet som har vært i mange år, og beboerne i området har planlagt sin hverdag rundt.


Daniel Aleksander Hansen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen