Mest populære underskriftskampanjer i forrige måned

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Forbud mot fyrverkeri - Bergen Kommune

Vi krever et totalforbud mot fyrverkeri i hele Bergen Kommune, hele året! Desverre lider både kjæledyr, husdyr og ville dyr når det skytes opp fyrverkeri. Store skader oppstår også på mennesker, natur og eiendom. Alt for en kort og dyr "lykke", som det fint går an å erstatte med feks laser eller drone show.  Vet vi bedre - så gjør vi bedre.  Fyrverkeri er ingen menneskerett, og konsekvensene av det er for store til å fortsette med: - På Øyeavdelingen på Haukeland sykehus er det registrert ca 250

Laget: 2023-01-03 Statistikk

Vi må få bedre eldreomsorg nå!

Etter selv og ha opplevd dårlige erfaringer som pårørende med helsehus og sykehjem,  flere og flere historier som kommer ut, vil jeg med dette prøve og samle inn flest mulig underskrifter som kan overleveres til Stortinget. Eldreomsorgen er på et bunnivå her i landet.  Det finnes hverken nok penger,  pleiere og kompetanse.  Det er mye omsorgssvikt på helsehus og pleiehjem landet over.  Eldre som får mangelfullt stell av studenter, hjelpepleiere og er det en sykepleier på vakt er de heldige og de

Laget: 2022-12-10 Statistikk

SIAN - Riksadvokaten må ta grep!

RIKSADVOKATEN MÅ TA GREP!  SIAN er en islam-fiendtlig og rasistisk gruppe som i de siste årene har holdt flere markeringer flere steder i landet. Vi mener uttalelsene som framkommer i talene fra SIANs aktivister, er diskriminerende og hatefulle. De truer og forhåner muslimer fordi de er muslimer og er egnet til å fremme hat, forfølgelse og ringeakt overfor innvandrere generelt og muslimer spesielt på grunn av deres religion, jf. straffeloven § 185. SIANs markeringer kjennetegnes av virkemidler s

Laget: 2022-04-29 Statistikk

Gi Gimle tilbake til Bodøs ungdommer!

Bodøs ungdom trenger Gimle som ungdomshus   Sigrid Bugge testamenterte hjemgården, «Bugge-gården» (senere kalt Gimle fritidssenter) vederlagsfritt til Bodø kommune med tanke på at ungdom skulle ha et aktivitetssenter. Bodø kommune la ned ungdomsaktiviteten på Gimle i 2021 under det påskudd at bygningsmassen var så dårlig at den ikke var mulig å redde. I Bodø Nu 4. oktober, og i AvisaNordland 8. oktober kommer det fram at Bodø kommune vil legge til rette for at Gimle-bygget skal gjøres om til bol

Laget: 2022-10-10 Statistikk

Lervik-parken - vi ønsker IKKE flere blokker ytterst i parken

Tomten ytterst i Lervik-parken er regulert til boliger. Det er planlagt opptil tre blokker der. Parken er opprinnelig planlagt helt inn i vågen, men brannstasjonen tar nå over 5 mål av det som skulle vært park. Det bygges svært mange boliger i området. Vi mener at vi trenger alle de grønne lunger vi kan få, og nå er park-arealet betydelig mindre enn opprinnelig planlagt. Arealet eies av Stavanger kommune gjennom selskapet Stavanger Utvikling, som har solgt en opsjon på bygging til firmaet Solon.

Laget: 2022-11-29 Statistikk

Støtt Norsk Pasientforening som et nasjonalt og trygt lavterskeltilbud, uavhengig av diagnose

Norsk pasientforening er et gratis og landsdekkende lavterskeltilbud som bistår pasienter og pårørende i møte med helsevesenet. Vi treffer alle slags pasienter og fra alle fagfelt på deres mest sårbare tidspunkt og ofte etter alvorlige hendelser. NP har i 40 år hjulpet pasienter og pårørende, og ofte de som ikke har nettverk, ressurser, evner til å skrive søknader og klager, eller de som ikke har økonomi til dyre privatpraktiserende advokater og dyre sakkyndige uttalelser. Vår tanke er at alle h

Laget: 2022-10-13 Statistikk

Endret lovverk om høyere straffer for vold og mer beskyttelse.

I Norge har vi ulike straffer når det kommer til vold. straffene er generelt alt for lave ifht skadeomfang og påvirkning det har for fornærmede og de utsatte sine liv i ettertid. bevisene må være sterke, noe som ofte er svært vansklig og få til, Når man lever med vold i partnerskap, vold i nære relasjoner blir den fornærmede ofte kontrollert i form av og ikke kunne dra til lege, kontakte sykehus, ha vitner og ta bilder og har da ikke bevis nok for retten, hva slags hensyn tar retten og lovverket

Laget: 2022-10-04 Statistikk

Vaksinesikkerhet: Stortinget må ta ansvar!

Signer og del! Susanne Heart kan kontaktes på susanne@susanneheart.com   BREVET MED LINKER: Fylkespolitikers åpne brev til Stortingets representanter 24. november 2022: Har massevaksineringen vært katastrofal?   Det Britiske Parlamentet startet 24. oktober 2022 en debatt om covid-19 vaksinenes sikkerhet. Dette etter å ha blitt kjent med foruroligende dataanalyser presentert av blant annet Dr Aseem Malhotra, der han setter særlig lys på medisinsk misinformasjon fra legemiddelselskapene. Nå må al

Laget: 2022-11-24 Statistikk

Redd grønnsaksbutikken på Helsfyr

Grønnsaksbutikken på Vitamintorget på Helsfyr tvinges til å legge ned når leiekontrakten går ut i mars 2023. Dette fordi Sporveien øker månedsleia til 150 000, noe som er det dobbelte av hva de betaler i dag. Butikken har vært på Helsfyr i 18 år og er et viktig sted både for oss i nærområdet og for de som handler her på vei hjem. Butikken har gode, rimelige grønnsaker og drives av hyggelige folk som yter god service. Det er derfor et stort tap for nabolaget å miste den eneste grønnsaksbutikken i

Laget: 2022-12-14 Statistikk

Norge må velge en ny vei i Ukraina-krigen

Som medlem i FNs sikkerhetsråd har Norge et spesielt ansvar for å sikre at FN-pakten etterleves. Det betyr å gjøre alt for at "alle medlemmer skal bilegge sine internasjonale tvister ved fredelige midler på en slik måte at internasjonal fred, sikkerhet og rettferdighet ikke settes i fare." (artikkel 2, punkt 3). Ved å sende stadig flere og kraftigere våpen til Ukraina bidrar vi til å eskalere og forlenge krigen. Prisen er titusenvis eller hundretusenvis av drepte. Faren for at krigen kommer helt

Laget: 2022-11-11 Statistikk

Badender på europris på begby

Vi som vil ha badeender på begby sin europris❤️

Laget: 2022-10-17 Statistikk

STØTTE TIL GRUPPEN "TANNBEHANDLING/ØKONOMI"

Facebook gruppen "Tannhelse/Økonomi" vil bruke dette oppropet som en stemme. JA til egenandelsordning hos tannlegen. Vi vil ha tannhelse likestilt med andre helsetjenester! Vi setter stor pris på din signatur, som forhåpentligvis vil være med på å endre lovverket. Du kan lese mer om oss og veien her: https://www.facebook.com/groups/728297547903172  

Laget: 2020-09-02 Statistikk

På tide å snu, NTNU

Opprop til NTNUs styre Hvis planen med en sammenslått campus på Gløshaugen skal gjennomføres, må vi være trygge på at fordelene ved sammenslåing vil oppveie ulempene. Som ansatte og studenter på NTNU føler vi at våre stemmer i liten grad har blitt hørt, og dette gjelder særlig i perioden etter nedskaleringen av rammen for Campussamlingen medførte det som kalles en «redefinering av prosjektet». Vi opplever at forskjellen mellom visjonen som ble presentert for campus og det som nå ligger på bordet

Laget: 2022-12-07 Statistikk

Innfør aldersgrense på mobiltelefoner!

(Maskot, NTB)   DET ER VONDT Å SE HVORDAN BARN ØDELEGGES AV TEKNOLOGI!   Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen: er dere ikke glad i barna deres? Hvordan kan dere sitte å se på at teknologidopet hemmer barnas følelsesmessige utvikling?   Jeg skjønner det bare ikke og jeg møter det hver dag. Små barn, unge mennesker så hektet på mobilen at de ikke tør å se deg inn i øynene engang fordi det er så skummelt.   Som ikke tør å si noe fordi de mangler mental energi til å tørre å mene noe.  

Laget: 2022-11-04 Statistikk

Hundeklubb i Dombås/Dovre/Lesja.

Har du lyst til å støtte eller være et aktivt medlem i en NKK hundeklubb ?  Vi vil gjerne prøve å danne en her i Dombås/Dovre/Lesja området, men trenger 50stk medlemmer for å kunne søke om å få en godkjent klubb for å starte.  Klubben vil være allsidig og for alle som vil drive med hund. Det vil bli en del arrangement i form av kursing, stevne og temakvelder. I tillegg til fellestreninger både utendørs og innendørs.  Lydighet, rally lydighet, utstilling, NBFs spor og runderingsprogram, jaktprogr

Laget: 2023-01-07 Statistikk

Nei til reduksjon av bestandsmål og ulvesone

Etter vinterens ulvejakt er vi nede i et titalls norske ulver. Jakta utenfor sonen holder på fremdeles, til 01.06. Ulven er kritisk truet i Norge og vil bli helt utryddet dersom dette fortsetter. Nå vil regjeringen redusere dagens allerede svært lave bestandsmål på 4-6 ynglinger. Rovviltnemndene vil redusere ulvesonen, som i dag utgjør under 5% av Norges areal, inkludert Oslo. Begge deler er myndighetenes tiltak for å utrydde ulv i Norge. Her er vår rovdyrkur:  stopp all form for jakt på rovdyr

Laget: 2022-04-05 Statistikk

Støtt kampen for opprettelse av et register over overgrepsdømte

Hei godtfolk!     Vi i Nabovarsel jobber aktivt med å fremme et register over straffedømte overgripere. Det nåværende arbeidet vårt består i å skaffe oss kjennskap om straffedømte overgripere, for deretter å reise til nabolaget der vedkommende bor og varsle de nærmeste naboene, som ofte selv har barn, om at det bor en dømt overgriper i nærheten av deres husstand. Vi har nå vært på to norgesturnéer og har avslørt over 40 overgripere, inkludert overgripere som har vært politi eller hatt lignende k

Laget: 2020-07-01 Statistikk

Skolevei Hestnes - Rundevoll

Dette gjelder først og fremst foresatte til barn i 2.-4.klasse på Rundevoll skole, som er de som tidligere fikk dekket skoleskyss fra Hestnes og ikke har det lenger.  Vi ønsker at kommunen tar en ny vurdering av om disse barna kan få dekket skoleskyss, da det for de fleste foreldre ikke føles som de har annet alternativ enn å kjøre barna til og fra skolen, eller selv bekoste buss til dem pga skoleveien er vanskelig.  For mange av elevene (og foreldre) oppleves skoleveien som for lang og tung for

Laget: 2023-01-18 Statistikk

NEI til rasering av dyrka/dyrkbar mark og nedlegging av gardsbruk

HJELP OSS Å PROTESTERE MOT EIT KOMMUNESTYREFLEIRTAL I UTAKT MED SITUASJONEN FOR MATTRYGGLEIK I BÅDE INN- OG UTLAND Norge treng alle gardsbruk i drift. Desse har forvalta det dyrka arealet og utmarka i det vakre landet vårt, men alt oppstyret rundt jordbruksforhandlingane viser eit landbruk i krise. Kva skjer framover? Kven blir den neste som må gje seg for overmakta? For å få norsk mat på bordet i framtida treng vi bøndene hjelp til å ta vare på den dyrka og dyrkbare jorda som vi har igjen i da

Laget: 2022-06-15 Statistikk

Forbud mot fyrverkeri i privat regi

Ved hvert årsskifte opplever vi lovløse tilstander ved oppskyting av fyrverkeri. Oppskyting begrenses ikke til tillatte tidsrom mellom 1800 og 0200, men pågår over flere dager. Husdyr så vel som ville dyr lever flere dager i redsel, og folk med erfaring fra krigssoner risikerer retraumatisering. Vi krever forbud mot all oppskyting av fyrverkeri i privat regi og ber om at hver kommune utarbeider en plan for felles markering av årsskiftet i minuttene rundt midnatt 31. desember.

Laget: 2016-12-31 Statistikk