De nyeste oppropene

Ja til farstshumper til sentrum av Olderdalen.

Vi har ventet i mange år. Alt for mange. Nå står jeg på mitt å skal få igjennom det å få fartshumper til sentrum av Olderdalen. Vi har alle barn som ferdes over E6 i Olderdalen, å vi alle vet hvor høy hastighet enkelte har igjennom, selv om fartsgrensen er 50. Det er E6, å mange mange biler og tungtransport kjører igjennom bygda ila. en dag. Det er elever som må krysse E6 for å komme seg til skolen, barn og voksene må krysse for å komme seg på butikken, folkebiblioteket, å for å ta ferga, eller

82 Laget: 2022-06-01 Statistikk

Ja til skatepark på Årnes

Vi ønsker skatepark ved Årnes brygge. Siden 2012 har det vært planer om å lage skatepark på Årnes. Nes rullebrettklubb ble stiftet i 2014, og tok dermed over arbeidet for å lage ett skatertilbud til ungdom i bygda. I årenes løp har det vært mange møter med Nes komunne for å gjennomføre planen om å bygge en skatepark. Disse møtene har ikke ført til noe, enda. Nå håper vi at det snart kan stå en skatepark på Årnes. Fra før finnes det en rampe på Runni, denne ble finansiert gjennom sparebankstiftel

121 Laget: 2022-05-31 Statistikk

Nei til å legge ned gjenvinningsstasjonen på Eik

En gang i mnd så har vi hatt tilbudet om å få kaste søppel og farlig gods i bygda vår, nå er det tydeligvis slutt, dette må vi ikke finne oss i, skriv under og er vi heldige så kan de se at dette tilbudet er noe vi bør, må og trenger å ha. 

40 Laget: 2022-05-31 Statistikk

Heradsbygda Hundepark

Dette dokumentet er sendt til Ringerike kommunestyre, med ordfører. Vil du ha en hundepark i Heradsbygda, bak Coop Extra? Da håper jeg du leser dette dokumentet. Er du enig, så skynd deg å skriv under, så vil kommunestyret få underskrifter før kommunestyremøtet den 23. juni.    Heradsbygda tirsdag 31. mai 2022  Til kommunestyret i Ringerike kommune Her kommer et ønske og visjoner om å etablere Heradsbygda Hundepark  Hvem Heradsbygda Hundeparklag vil bli et lag med medlemmer fra Heradsbygda og om

126 Laget: 2022-05-31 Statistikk

Bevar Herredshuset på Sjøvegan!

Herredshuset på Sjøvegan er et landemerke for mange Salangsværinger og besøkende. Nå vil kommunen rive det ærverdige bygget og erstatte det med parkeringsplasser!  Bygget er tegnet av arkitekt Eilif Dahl fra Narvik og ble bygget i 1955-56. Det særegne bygget var svært moderne på sin tid, med mye bruk av glass og betong med farget mineralittpuss, og vakre detaljer som skifertak, fransk balkong, dører i teak, marmorfliser og terrazzogulv. Fylkeskommunen har ved flere anledninger anbefalt at bygge

140 Laget: 2022-05-31 Statistikk

Protest mot omdisponering av stort areal for industri på Sviland

Vi protesterer på omdisponering og planene om å etablere et svært stort område for kraftkrevende industri/ næring kategori 3 på Sviland. Vi ber om at dette grepet blir endret i forslag til kommuneplan for Sandnes 2023-2038.   Våre bekymringer Manglende medvirkning og opplysning av saken Planene om å omdisponere et areal på 1600 daa til industri vil ha stor betydning for innbyggerne i lokalsamfunnet på Sviland. Vi som er innbyggere, har en forventning om at vi gis god og balansert informasjon og

177 Laget: 2022-05-29 Statistikk

ALLTID EN WIENER FOR EN TIER

Denne underskriftskampanjen er rettet mot Circle K. Dere lovte "Alltid en wiener for en tier" og det tok ikke ti år engang før alltid ble til "Haha trodde du seriøst vi mente "for alltid" din peasant?" I historiebøkene kommer dette til å bli husket som et svik. I ordbøkene kommer ordet CIRCLEK til å stå synonymt med ordet "Quisling". MED MINDRE vi ser et wienerskifte. Det er helt sinnsykt av CK å fjerne dette. Selvsagt tjente ikke stasjonene så mye penger på selve wienersalget, men hva med bruse

15 Laget: 2022-05-28 Statistikk

Pensjonistene blir snytt for to milliarder – signer oppropet til Stortinget

Regjeringens «tilbud» i årets trygdeoppgjør snyter pensjonistene for to milliarder kroner vi rettmessig skulle hatt. Det er en etterbetaling for feilberegningen regjeringen Solberg gjorde i fjor som nåværende regjering nå mener det er helt OK å halvere. Det mener ikke vi! Signer oppropet og stå sammen med oss når trygdeoppgjøret kommer til Stortinget for sluttbehandling. Vi skal vise regjeringspartiene at vi ikke aksepterer deres forsøk på å spare penger ved å frarøve oss penger vi skulle hatt.

14185 Laget: 2022-05-27 Statistikk

Vi sier «nei» til konsesjon for tapping av Tveitavatnet

Mowi Tveitevåg har tillatelse til hold av stamfisk for produksjon av settefisk. (laks og aure). Produksjonen skjer i lukkede kar i Tveitevåg.Produksjonen krever store mengder ferskvann. Ferskvannet henter de pr. i dag fra Storavatnet (beliggende mellom Ravnanger, Tveit og Tveitevåg. Retten til vannuttak gjaldt opprinnelig en mølle på beg av 1900 tallet. Vann-retten har siden blitt kjøpt/leid og brukt til ulik type produksjon. Konsekvensen av vannuttaket med fokus på bærekraftmål, biologisk mangf

69 Laget: 2022-05-25 Statistikk

Nei til å dele Vestheia i nye barneskolekretser

Gjervoldstad, Hageland, Kolstad, Vrå og Møgland er foreslått delt inn i nye skolekretser allerede på barneskolen. Nåværende skolekrets for alle disse stedene, er Holum.  Gjervoldstad og Hageland er foreslått til Frøysland skolekrets, Møgland forslått til Nyplass skolekrets, mens Vrå og Kolstad er foreslått værende på Holum skolekrets.  Dette vil splitte Vestheia i tre, noe som vil få negative konsekvenser for barna som bor her nå, og kommende generasjoner. Historisk sett har Vestheia alltid tilh

123 Laget: 2022-05-23 Statistikk

Bevar Skjønnhaug skole!

Skjønnhaug er en barneskole i Bydel Alna med nærmere 300 elever og omtrent to parallell-klasser på hvert trinn. Skolen har flotte uteområder, en stabil AKS med et godt rykte og de fleste elevene har trygg og kort skolevei.   Skolens fremtid er nå oppe til vurdering, og vi mener det er viktig at skolen bevares. Den er et viktig møtepunkt for nærmiløet vårt. Du kan gi din støtte ved å signere denne underskriftskampanjen!       Dette er saken: Skolebehovsplanen for Oslo skal kartlegge kapasitete

363 Laget: 2022-05-22 Statistikk

FORSLAG TIL NY KOMMUNEPLAN FOR ØVRE BILLINGSTAD MÅ ENDRES VESENTLIG!

Tidsfristen for å gi tilbakemelding på forslaget til kommuneplanens arealdel for øvre Billingstad nærmer seg (04. juni). Vi har laget et opprop som vi håper så mange som mulig kan være med og støtte! Hvis du er enig er det flott om du signerer dette oppropet slik at vi, - og ikke minst kommunen, ser hvor mange vi er! JA til å bevare og videreutvikle småhusstrøket Flere tusen leiligheter er allerede bygget eller er under bygging på Billingstad. Videre utbygging bør forbeholdes småhus og rekkehu

824 Laget: 2022-05-20 Statistikk

Offentlig lobbyismeregister NÅ! Stortinget vil ikke, vi krever folkeavstemming.

Forslaget:Dersom Innst. 336 S (2021-2022) ikke vedtas ber alle som underskriver dette oppropet om at saken videreføres som folkeavstemming, hvor stortinget respekterer folkeviljen som uttrykt gjennom avstemmingen uten øvrige forbehold.Hva er saken?Igjen mener majoriteten av våre politiske representanter at det ikke er i vår interesse at vi får innsyn i lobbyismen som påvirker dem på Stortinget. Det mener jeg er grunnleggende feil! Det er i vår interesse at vi får innsyn i lobbysimen på Stortinge

43 Laget: 2022-05-19 Statistikk

Redd Valdresbanen

Bli med å redd Norges lengste nedlagte jernbanestrekning, verdens nest lengste dresinstrekning og en av Norges viktigste jernbane-kulturminner.Valdresbanen er 120 år i år. Den ble åpnet i 1902 frem til Dokka, som ble administrasjonssenteret for Valdresbanen. Landsbyen Dokka ble bygget rundt banen, og er også 120 år i 2022. Banen går nå fra Eina på Toten til Bjørgo i Nord-Aurdal i Valdres. Hele denne strekningen er skinnegangen intakt, og vi jobber nå med å utbedre strekninger som har forfalt. Ba

269 Laget: 2022-05-19 Statistikk

Forslag til Endringer i tilbud i BHG/SFO Skaun kommune.

Skaun kommune sendte ut forslag til endringer som gjelder for alle kommunale barnehager og skolefritidsordninger den 12.05.2022.  Utdrag av de endringer er:  Endringer av åpningstid for BHG og SFO fra 07-17 til 07-16.30  Bortfall av muligheten til redusert plass på SFO 1-6 timer og at man tvinges over på en løsning om enten halv plass eller full plass.  Tilbakemelding og kommentarer til forslag på nye vedtekter for barnehagene og skolefritidsordningen i Skaun kommune. Vi er flere foreldre som øn

357 Laget: 2022-05-19 Statistikk

Ikke bygg ned Thalleveiåkeren

Matjord skal sikre lokal og nasjonal matproduksjon. Regjeringen understreket dette nylig i et brev til landets kommuner der det legges vekt på at bevaring av dyrket jord er en nasjonal interesse for å styrke beredskapen og matsikkerheten. Det er viktig at kommunene fører en streng jordvernpolitikk og går grundig gjennom sine planer og vurderer å ta ut noen av byggeområdene på dyrket mark. Bodø kommune må følge disse nasjonale føringene og tilbakeføre Thalleveiåkeren til jorbruksformål, slik at d

391 Laget: 2022-05-18 Statistikk

Mistillit og ekstraordinær generalforsamling

Hva skjer med Norsk Gordonsetter Klub? NGK styres nå av 4 personer - mot normalt 7. Avlsrådet består av 2 personer - mot normalt 5. Hva skyldes dette? Et medlem av avlsrådet fikk dagen før Generalforsamlingen beskjed om at vedkommende ikke lenger var ønsket der. Dette avstedkom mange spørsmål om dokumentasjon og referater fra nye styremedlemmer. Dette var det ikke mulig å få. Kan man lenger ha tillit til et styre som hemmeligholder?   Svaret er NEI, og tre styremedlemmer ønsket å trekke seg og

232 Laget: 2022-05-17 Statistikk

Service-hund til ALLE typer funksjonshemminger

I Norge er det KUN blinde og FYSISK funksjonshemmede mennesker som har lov til å ha en registrert servicehund. Denne ordningen ignorerer totalt alle menneskene med utviklingshemminger av forskjellige typer, flere nevrologiske sykdommer, alvorlige psykiske lidelser, folk på autismespekteret, og mange flere! (Det er heller ikke en offisiell ordning med Emotional Support Animals (ESA) i Norge i det hele tatt -noe som i det minste kunne vært et kompromiss!) Servicehunder er hunder som er profesjonel

100 Laget: 2022-05-16 Statistikk

Styrking av psykiatrien for barn, unge og voksne

I lang tid nå har psykiatrien blitt nedprioritert. Politikerne snakker om å få ned antall selvmord i Norge, og kommer med fine ord om hvordan de skal klare dette. Men fine ord hjelper lite når det ikke skjer handling.  Avdelinger på psykiatriske sykehus legges ned, økte ventelister på Bup og dps, færre ansatte i poliklinikkene, pakkeforløp med fast angitt antall timer, rovdrift på de ansatte. Lista er lang, og den bare fortsetter og fortsetter.  Hvor mange liv må gå tapt før de tar dette på alvo

9 Laget: 2022-05-16 Statistikk

Vi ønsker en trygg hundepark med gjerde i Grefsenkolleveien

Grefsenkollen “hundepark” er i dag et stort ubrukt område, med sprukken asfalt og søppel. Uten gjerde, samt inntil bilvei og skog, er det et meningsløst område som utgjør en fare for både hunder, dyreliv og bilister opp grefsenkollveien. Det er båndtvang, samt mange som er redd hund og da trengs det en ordentlig hundepark hvor hundene kan løpe fritt uten å være til besvær for andre. Det er mange hundeeiere i område og behovet er stort. En hundepark i nærområdet bidrar til bedre mulighet til å bl

8 Laget: 2022-05-13 Statistikk