De nyeste oppropene

Bevar området til frilufts- og naturopplevelser, nei til enorm industriell mast i det vernede LNF- området rundt Lyngstad- Granåsen- Granavollen.

Bevar området til frilufts- og naturopplevelser, nei til enorm industriell telemast i det vernede LNF-området rundt Lyngstad-Granåsen. Det er søkt om dispensasjon til oppsett av en 24 m høy industriell mast ( basemast- mobilmast ) fra Telenor, i det vernede LNF- området ved Lyngstad og Gammehaugen. Midt i et utrolig vakkert naturlandskap som besøkes jevnlig av turvandrere, mennesker som bor i området, besøkende til aktiviteter på Lyngstad Gård, hotellgjester fra Granavollen samt pilegrimsvandre

Laget: 2020-11-27

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 35 29

Ikke rasér kulturskolen på Hamarøy!

Hábmera suohkan / Hamarøy kommune i Nordland må spare penger. I budsjettet for neste år foreslås en reduksjon på 2,0 av de eksisterende 5,15 årsverk i Hamarøy kulturskole. Budsjettet skal vedtas i kommunestyret 16. desember.Forslaget er dramatisk. Reduksjonen er på nesten 40 %. Det er uforholdsmessig mye - kulturskolen er av enhetene i kommunen som berøres mest av kuttforslagene.- Ca. 90 elevplasser kan forsvinne. - 3–4 av de 7 lærerne kan måtte slutte. - Flere av fagene legges ned. -----------

Laget: 2020-11-27

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 214 213

VI ER BLITT SVEKET AV VÅRE KOMMUNEPOLITIKERE - NEI TIL EIENDOMSSKATT

Vi er blitt lurt! Sande kommune hadde en eiendomsskatt som på tro og ære skulle fjernes da kommunesammenslåingen med Holmestrand ble effektuert. Innbyggerne i de tidligere kommuner ble av sine respektive politikere garantert at eiendomsskatten skulle fjernes. Vi er altså innbyggere i tre kommuner som er blitt sveket av våre folkevalgte. Etter få måneder i ny og større kommune, har dessverre politikerne igjen lurt oss og innført eiendomsskatten på ny. Mener du deg lurt og ikke vil betale eiendoms

Laget: 2020-11-26

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1309 1307

Vi vil ha Sledheads sesong 2!!!

Kjapp og enkelt opprop for oss som gjerne vil se mer av gjenget i Sledheads.   Gi oss sesong 2 😊😊

Laget: 2020-11-26

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 230 228

Endring av dato for juleball

Vi synes datoen for juleballet (16. desember) er upraktisk, og at det burde flyttes til lørdag 12. desember. Datoen som er satt, gjør at det blir vanskelig for en del elever å delta, siden mange drar hjem før den angitte hjemreisedatoen. Det er i tillegg upraktisk å ha ballet kvelden før hjemreise, med tanke på pakking og opprydding. 

Laget: 2020-11-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 26 26

NEI til nedleggelse av Ytteren miljøbarnehage!

Ytteren miljøbarnehage foreslås nedlagt, med virkning fra 01.08.21. Dette for å unngå kostnader knyttet til drift og nødvendige oppgraderinger, og på tross av at det er den eneste kommunale barnehagen i Ytteren skolekrets.  En nedleggelse vil medføre at over 40 barn og 17 ansatte overføres til andre barnehager på tvers av bydeler.  Dette hindrer ikke bare opptak av 40 nye barn, men det vil også føre til lang reisevei og lengre dager for mange - og ikke minst gjøre det mer utfordrende for barna

Laget: 2020-11-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 279 278

Hjelp oss å beholde Øye barnehage!

Hjelp oss å beholde Øye barnehage! Vi som bor på Øya trenger deres hjelp til å stoppe nedleggelsen av barnehagen. Barnehagen binder sammen både barn og foreldre, og skaper en arena for samhold og fellesskap i et lite lokalsamfunn. Den er med på å skape tettere bånd mellom oss som bor her.   "Øye fikk dette som plaster på såret etter skolenedleggelse. Det blir nå eneste grendesamfunn som ikke har egen barnehage i Kvinesdal, uttaler Odd Omland i Arbeiderpartiet til Agder." Vi håper dere ser vikt

Laget: 2020-11-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 311 309

La bøkeskogen mellom Skonningsfoss og Våkemark leve!

Vi ønsker å bevare Bøkeskogen mellom Skonningsfoss og Våkemark i Halden kommune.     Skogen her er gammel, og verneverdig. Allerede i 1985 var konklusjonen fra Miljøvernavdelingen til daværende Østfold fylke at området representerte betydelige verneverdier. Det er et plante- og dyreliv her som bør være fredet, til glede for byens befolkning. Mange av oss har trodd at området har vært fredet, men det viser seg at det kun foreligge en frivillig fredningsavtale mellom de 10 grunneierne i området.  

Laget: 2020-11-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 105 98

STOPP nedleggelsen av medieproduksjonslinja ved Horten vgs

Etter bare 4 måneder i drift vurderer Fylkeskommunen å legge ned medieproduksjon ved Horten videregåeendeskole. Elevene har jobbet hardt med karakterer i 10. klasse og kunkurrert seg in til en plass for å følge drømmene sine. De er hardt arbeidende og får masse skryt fra lærerne. Fremtiden føles nå usikker for dem og i verste scenario må de søke vg 1 på nytt og velge en yrkeskarriere som ikke er første valget. Støtt opp rundt dette, skriv under og DEL!  

Laget: 2020-11-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 658 644

Stopp ødeleggelsene av Liaskogen

STOPP ØDELEGGELSENE AV LIASKOGEN Liaskogen er området rundt Nils Collett Vogts vei, nederst i Holmenkollåsen. Området er særpreget. Husene er fra 1960- og 1970-årene, og er plassert inn i terrenget med mye opprinnelig skog og vegetasjon intakt. Liaskogen er en viktig del av byens grønne ramme med rådyr, rev og rikt fugleliv i skogholtene mellom husene. Derfor har området har fått spesielt vern i egen reguleringsplan. NÅ ER DET LIKEVEL I FERD MED Å BLI ØDELAGT! Ifølge reguleringsplanen for områ

Laget: 2020-11-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 61 61