De nyeste oppropene

LENGE LEVE SVARTLAMON! Støtt Svartlamon i videre kontraktsforhandling med kommunen

Dette er et solidaritetsopprop fra Svartlamon i Trondheim.     I mai 2021 er vi på utgående tiårskontrakt med Trondheim kommune, og Svartlamon har siden 2016, da Formannskapet vedtok at det spesielt skulle drøftes en leiekontrakt med lengre tidshorisont, ytret vårt ønske om en ny og lengre kontrakt på aller helst 100, men iallefall 50 år. Grunnen er at vi trenger større handlingsrom og mer forutsigbarhet i det langsiktige og til tider langsomme arbeidet det faktisk er å videreutvikle et bærekra

Laget: 2021-02-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1733 1700

Vi som vil at Jon Laberg skal få lov til å dele godnatthilsener til medlemmer av Drøbaksvenner!

I gruppa "Drøbaksvenner" har en av innbyggerne i Drøbak, Jon Laberg i lengre tid lagt ut godnatthilsener. Nå har administratorene i gruppa nektet han å legge ut flere slike innlegg. Forklaringen fra ledelsen er at dette ikke passer i en slik gruppe. Forøvrig er "Drøbaksvenner" en åpen gruppe hvor man kan dele bilder, historier, så og si alt mellom himmel og jord som foregår i Drøbak. Hvis du er enig med meg og hundretalls andre at Jon skal få fortsette å dele godnatthilsener, signer!

Laget: 2021-02-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 6 6

Dårlig oppfølgning under Korona!

Kjære ledelsen på SV-fakultetet. Som førsteårsstudenter har vi alle kjent på en enorm mangel på både informasjon og oppfølgning. Det er ikke blitt tilbudt noen form for erstatning for orientering om f.eks hvor man finner ulike ting på campus, eller hvordan man finner riktige bøker til de ulike fagene og listen over hvor mye vi har måttet "gjette" oss frem til er lang. Det kan beskrives som å ha blitt forsømt.   Derfor oppfordrer vi nå ledelsen til å gi mer forløpende informasjon, og være mer dir

Laget: 2021-02-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 10 10

Nei til Avvikling av Helsetilbud ved Haram Omsorgssenter

RASERING AV INSTUTUSJONSTILBUDET VED HARAM OMSORGSSENTER I BRATTVÅG !!Som mange no har fått med seg gjennom media er det blitt lagt fram forslag om å stenge ei heil avdeling (25 plasser) eller stenge heile omsorgssenteret som eitt ledd i innsparinger i kommuna. saka blir endeleg avgjort 11.03.Saka kom som ei bombe på oss alle ansatte ved Haram Omsorgssenter i går. Her har det blitt jobba stille !! Vi er sjokka og lei oss på vegne av pasientane, pårørende og våre kollegaer.Korleis dei tenker at d

Laget: 2021-02-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1504 1489

Bedre dyrevelferd i Tyrkia

Det som Antalya's Gatehunder ønsker å legge press på er blandt annet at det skal vedtaes ny dyrevernlov i Tyrkia, blandt annet den nye loven om kommunale shelter for alle gatedyr.    Lovforslaget inneholder at: Kommunene skal være inkludert i strafferammen, inspektører vil kunne undesøke både shelter og deres personell. I tillegg vil landbruksdepartementet og miljøvern departementet skal føre tilsyn.    Kastrering skal være obligatorisk i alle kommunene i Tyrkia, shelter og rehabiliteringssenter

Laget: 2021-02-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 146 81

Innspill til revidering av nasjonale retningslinjer for fødselsomsorgen.

 INNSPILL TIL REVIDERING AV NASJONALE RETNINGSLINJER FOR FØDSELSOMSORGEN I forbindelse med revisjon av de nasjonale retningslinjer for fødselsomsorgen ønsker jeg å komme med innspill vedrørende et differensiert fødselstilbud. Fokus bør rettes mot behovet for å ivareta den normale fødsel gjennom et utvidet tilbud om hjemmefødsel og frittstående jordmorstyrte enheter. De siste årene, spesielt fra 2020, har det vært rapportert en økende etterspørsel etter jordmødre som kan følge opp og assistere ve

Laget: 2021-02-23

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 629 627

Foreldre mot "super kroppen" serien på NRK super

NRK Super har nå lansert nettserien «Superkroppen», hvor (sitat) "barn får lære om den fantastiske kroppen og alle dens nyttige funksjoner". Vi får i programbeskrivelsen vite at programmet passer for alle aldre. Dette er jo i utgangspunktet en fin tanke, men vi mener at det kan gjøres innenfor trygge rammer. Det reageres derfor sterkt på at det i en kanal som har barn fra 2 - 12 år som målgruppe, skal naturliggjøres at fremmede voksne er nakne, i et studio fullt av 10-åringer. På Norsk helseinfo

Laget: 2021-02-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 247 246

Obligatorisk tegn til tale i barnehagen!

Jeg er mamma til en fantastisk liten jente på 2 år. Hun er som de fleste andre 2 åringer; aktiv, sosial, morsom, elsker å tulle og tøyse, og en ordentlig gladjente 🤗 En liten ting skiller henne litt fra de andre barna på hennes avdeling i barnehagen; hun har lite verbalt språk. Og vi har siden hun var liten, brukt tegn til tale. Dette er ganske vanlig for barn med Downs syndrom, som hun har. Eller magiske kromosomer som jeg liker å si. Men, det er jo ikke bare barn med Downs syndrom som kan ha l

Laget: 2021-02-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 20 20

Vi trenger bibliotek!

Fra høsten 2021 er planen til HK å legge ned biblioteket på Fjerdingen og det er ikke noen plan om bibliotek på det nye campuset i Urtegata. Det skal kun være ett felles bibliotek på Kvadraturen. Det vil si at vi må reise langt når vi trenger å låne manus, noter etc, samtidig mister vi muligheten til å søke hjelp fra kunskapsrike bibliotekarer på campus. Vi ønsker å samle flest mulig for gjøre noe med dette! Håper du vil være med!!

Laget: 2021-02-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 87 87

Vi som mener at Sak nr. 6 til Årsmøtet i LBA 2021 «PRIORITET TIL ASKERBØRINGER» er i strid Sameieloven og må forkastes fra sakslisten til årsmøtet 2021

Signer på dette oppropet som oversendes styret i Leangbukten Båtforenings Andelslag SA før årsmøtet 1. - 8. mars. Forslaget må fjernes fra sakslisten da det er i strid med Sameieloven. Vi som har signert på dette oppropet ber om at saken fjernes i sin helhet fra sakslisten til årsmøtet.    Her er saken som må fjernes fra sakslisten til årsmøtet: Sak nr. 6 til Årsmøtet i LBA 2021 fra Styret i LBA: «PRIORITET TIL ASKERBØRINGER» FORSLAG:Vedtektenes §5, 2. ledd endres til:«Andelseiere med fast bopel

Laget: 2021-02-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 51 51