De nyeste oppropene

Vi vil bevare Villaområdet på Hasle og Frydenberg

Utfordringene småhusbebyggelsen på Hasle og Frydenberg har dreier seg om utbygger som ikke ivaretar naboene og småhusområdets interesser. Det er flere saker til politiskbehandling. Vi hadde 1,5 t digitalt møte med Byantikvaren 21. januar 2021Vi hadde et nær 30 minutters innlegg på åpen halvtime i Byutviklingsgruppa Bydel Grünerløkka 8. mars 2021Vi stilte spørsmål til politikerne i Oslo Velforbunds digitale møte 13. april 2021 der tema var medvirkning/medbestemmelse og endring av Plan- og bygning

425 Laget: 2021-04-19 Statistikk

JA TIL BETONGPARK I HØNEFOSS!

I flere tiår har skatere som bor i og rundt Hønefoss, ønsket seg et sted å skate. Mange kommuner på Østlandet, har store, flotte betongparker, hvor skatere samles i et godt miljø, på tvers av alder, kjønn og etnisitet. Skating er en idrett som krever at hjerne og kropp kommuniserer maksimalt, skating er en utfordrende idrett som gir mestringsfølelse, skating er fascinerende, skating er lærerikt, skating er underholdende å se på, skating er en lærerik og sosial arena, hvor utøvere viser hverandre

467 Laget: 2021-04-19 Statistikk

Redd Sbanken - Nei til DNB oppkjøp

DNB ønsker å kjøpe Sbanken. Vi er redde for at Norges beste bank blir ødelagt slik vi kjenner den. Vi er en gruppe engasjerte kunder som ønsker å gjøre alt vi kan for å forhindre at dette skjer. Les mer på folketsaksjon.no Ved å signere dette oppropet sier du deg enig i følgende: Jeg er glad i Sbanken slik den er nå, og vil ikke lengre være kunde dersom DNB blir eier.

3862 Laget: 2021-04-19 Statistikk

Avio linija.....Haugesund-Banja Luka....

Potpisite u sto vecem broju za avio liniju....Haugesund-Banja Luka......

24 Laget: 2021-04-18 Statistikk

Vi som vil ha Trondhjems turistproviant tilbake i butikkene

Signerer du her støtter du det kravet oppropsnavnet tilsier.Om vi blir mange nok skal den brukes i fohold til Orkla og de store kjedene.

203 Laget: 2021-04-17 Statistikk

Ja til tursti frå Leikongsætra og opp mot skaret.

For å dokumentere at det er stor interesse for turstien, som turstigruppa i Gurskøy IL har fått mandat til å utrede og søke om godkjenning av, opprettar vi no ei underskriftkampanje. Det er no (16.04.21) 589 medlemmar i Facebook-gruppa "Tursti på Leikongsætra". Dette viser at interessa er stor og at mange vil nytte seg av dette tilbodet, og det er vi i tursti-gruppa glade for. Det gir oss ny giv for å stå på for prosjektet vi har stor tru på. Her kan du vise di støtte, og signere deg på oppropet

261 Laget: 2021-04-16 Statistikk

Nei til massetesting av barn!

Barn trenger trygge voksne og mennesker som sørger for at de ikke blir utsatt for blant annet psykisk vold, negativ sosial kontroll og påføring av smerte. (www.dinutvei.no)  Barn har barnerettigheter som skal hindre dem i å bli utsatt for dette, som barneverntjenesteloven og barnekonvensjonen.  Men når myndighetene nå foreslår massetesting av friske barn i ledd av gjenåpning, da må vi som foreldre si "stopp", hvis ingen andre gjør det. Og det hjelper ikke å si stopp et halvt år etter. Barn blir

3691 Laget: 2021-04-16 Statistikk

#bondeopprør

Støtter du oss? Signer og del oppropet. Vi roper ut til alle dere som verdsetter norsk trygg mat. Forbrukere, bønder, ansatte i foredlings- og leverandørindustrien, familie og slektninger av norske bønder, kort sagt hele det norske folk.Norsk landbruk slik vi kjenner det er i fare for å bli utradert, og det skjer fortere og fortere hvert år. Vi må tørre å ta ansvar og snu utviklinga før det er for sent. Oppropet under er skrevet av 5 unge bønder som har satset på ei framtid som matprodusenter.

59392 Laget: 2021-04-15 Statistikk

La kommunene på nord-jæren tilrettelegge et område får bilkulturen!

Det blir gitt på millioner av kroner til idrett og ellers fritids aktiviteter men bilkulturen som eksisterer blir slakta over alt. Skriv under her vis du mener at kommunene på nord-jæren må tilrettelegge får at bilkulturen skal ha en plass der de får være i fred og kan møtes fritt som en fri kultur. 

197 Laget: 2021-04-15 Statistikk

Oppmyking av reguleringsbestemmelsene i Hanaknemoen boligfelt

Begrensingen knyttet til bebygd areal er for streng i Hanaknemoen boligfelt. Med små tomter, og en utnyttelsesgrad på bare 20% blir det svært vanskelig å sette opp drivhus, uthus, lekehus og andre små bygg som ikke er for varig opphold. Vi ber derfor planutvalget i Lunner kommune om å vurderer en oppmyking av bestemmelsene knyttet til BYA i regulseringsplanen. Vi forstår godt at det er ønskelig med en begrensing på størrelsen av hus, garasjer anneks og lignende, men vi ønsker at kommunen vurdere

79 Laget: 2021-04-15 Statistikk