De nyeste oppropene

Støtt ortoptistenes kamp for medisinsk utdanning i ortoptikk

Norge mangler ortoptister. Ortoptister utreder og behandler kompliserte samsynsvansker som følge av manglende utvikling i barneårene eller nyoppstått skade i voksen alder. Norske pasienter får ikke den hjelpen de skal ha grunnet manglende ortoptikkutdanning i Norge. UiO ønsker å opprette en bachelor med påbygging til master i ortoptikk ved det medisinske fakultetet dersom finansiering kommer på plass. Det er mangelfull innsikt hos styrende myndigheter om hva ortoptister gjør.  Vi trenger hjelp f

308 Laget: 2021-05-22 Statistikk

Forbud mot utekatter i borettslag skal oppheves

Det er ille at naboer og styreledere skal bestemme hva den enkelte beboer som eier sin egen leilighet skal få ha utekatt eller ikke .  Katter skal få gå hvor de vil   En katt som holdes innesperra hele sitt liv blir frustrert  , lat og tykk og har en mye større sjanse for å utvikle sykdommer  . Det er heller ikke noe liv for en katt   Så hjelp til å få dette avskaffet da som nevnt naboer og styreledere skal IKKE bestemme dette ! !  Beklager til dere som har hjupet meg  , setter pris på det  men

6 Laget: 2021-05-22 Statistikk

Engelsk fotball er for billig

For å få best mulig kvalitet på fotballen som spilles i England må prisene på Sumo ytterligere opp. Tenk på barna som ikke får se bra nok kvalitet. 

27 Laget: 2021-05-22 Statistikk

Jeg krever uendret pris på Premier League!

TV2 har varslet at de øker prisen på Premier League-kanalen med kr 200,- neste sesong. Dette tilsvarer en økning på nesten 30 %.  Begrunnelsen er inkludering av Champions League og La Liga i pakken. Dette mener jeg er uakseptabelt.  Bare på de to siste årene har prisen for å se favorittlaget mitt i Premier League økt med over 80%.   Jeg krever at TV2 reverserer beslutningen om å lage et nytt produkt som fordyrer abonnementet mitt, og ber dem beholde dagens pris. Jeg ser meg ikke lenger råd ti

21269 Laget: 2021-05-21 Statistikk

BEVAR KONTANTSTØTTA!

POLITIKARANE VIL IGJEN KUTTE UT KONTANTSTØTTA, DETTE MEINER NORGES KVINNE- OG FAMILIEFORBUND VERT Å TA IFRÅ FORELDRA EIN VALFRIDOM OG VI MÅ FÅ STOPPA DETTE!   Bevar kontantstøtta for å gje foreldra valfridom til det beste for barnet!   SKRIV UNDER DERSOM DU ER EINIG MED OSS! SAMAN VERT VI STERKE!         Bevar kontantstøtta!   Nok ein gang må vi ut og forsvare kontantstøtta. Formålet med kontantstøtta var å gje foreldra ein reel valfridom i omsorgsform for eigne barn. Det at politikarane ikkje e

4857 Laget: 2021-05-21 Statistikk

Beholde helsestasjonstilbudet i Arna

Da har vi fått en uttalelse fra Helsestasjonen, det er sånn at det vil bli en KRAFTIG reduksjon i tilbudet. Alle andre tilbuder enn det for barn mellom 0-5år forsvinner. Det er påtide at vi står opp og sier at vi vil beholde alt og ikke la de overstyre. Arna trenger et fullverdig tilbud som alle andre bydeler. Dette vil dessverre medføre at vi her i Arna ikke lenger har det de kaller for gratis tilbud for barn og unge, da vi vil få lenger reisevei, vi må bruke lenger tid og det vil føre til fler

626 Laget: 2021-05-20 Statistikk

Mot bygging av bru over Syltefjorden

Kommunestyret i Vanylven vedtok 10.mai å gå vidare i arbeidet med brukryssing over Syltefjorden.  Dette er eit destruktivt og øydeleggande prosjekt som vil gå hardt ut over livet i ein av våre mest fiskerike og levande fjordar. Det vil også øydelegge Thunemsfjøra -  Thunemssanden og Låtrafjøra med sitt rike liv, flora og fauna, sine naturlege fluder og fiskeplassar der forfedrane våre har livberga seg i generasjonar. Dei styrande i kommunen syner ei enorm respektløyse for både fortida - og ikkje

279 Laget: 2021-05-20 Statistikk

Nei til regjeringens skjevfordeling av vaksinedoser!

- Vi ønsker lik rett til helsehjelp uansett hvor en bor i landet -Vi ønsker en rettferdig fordeling av vaksinedoser.  - Vi vil at personer i risikogruppene skal få tilbud om vaksine før friske, unge personer, uansett hvor en bor i landet.  Nå er grensa nådd! 

66 Laget: 2021-05-19 Statistikk

Me krev at kommunen offentleg beklagar den urett gjort mot lærarane!

Dette blir sendt til medlemmane i kontrollutvalet i Alver kommune som skal behandle saka 31.mai 2021. I etterkant av at det blei kjent at fleire lærarar vart gjort urett mot i Alver kommune er det mange som har latt seg engasjere. Både unge og gamle, elevar, gamle elevar, foreldre og besteforeldre, kollegaer og tidligare kollegaer. Mange har vore sjokkerte over handteringa kommunen har gjort i desse sakene, og i Facebook-gruppa som blei oppretta til støtte for den eine læraren er det i skrivande

272 Laget: 2021-05-19 Statistikk

Stopp kommunens plan med å regulere tomt ved Bjørgeveien for å bygge boliger til brukergruppe med særskilte behov!

Vær med å si din mening om kommunens planer om å bygge boliger for brukergruppe med særskilte behov i nærområdet vårt! Brukergruppen er beskrevet i saksdokumentene slik: «Personer som omfattes i denne målgruppen har til felles at de har en adferd som kan være skremmende og/eller til sjenanse for omgivelsene. De vurderes av tjenesteapparatet til ikke å kunne bo i samlokaliserte boliger, eller ha naboer rundt seg»Vi mener det ikke er forenelig å ha en slik brukergruppe tett på barnehage, barneskol

149 Laget: 2021-05-19 Statistikk