De nyeste oppropene

Friområde for hunder i Rennebu Kommune

HUNDEOPPROP TIL RENNEBU KOMMUNE Norsk Kennelklubb - NKK - har kontaktet alle landets kommuner med oppfordring til å lage friområder for hunder. Det vil gi hundene mulighet til å utfolde seg fritt og naturlig, slik at de også utvikler sosiale egenskaper som trengs i vårt samfunn. Det er 5 måneders båndtvang i året (pluss lokale bestemmelser), og forholdene i kommunen er lite tilrettelagt for hunder.  "Dette gir store utfordringer for hundeeiere som ønsker å dekke hundens fysiske, sosiale og menta

104 Laget: 2021-06-01 Statistikk

Nei til nedleggelse av ungdomstrinnet på Dyrløkkeåsen skole

En av Norges beste ungdomsskoler vurderes nedlagt. 14. juni skal kommunestyret i Frogn behandle forslag om nedleggelse av ungdomstrinnet på Dyrløkkeåsen skole. Dette vil gå ut over alle nåværende og fremtidige ungdomsskoleelever i Frognskolen. Konsekvensene vil være: Mindre valgfrihet, lite mulighet for å bytte skole. Elever som av ulike årsaker har behov for skolebytte, må velge den private ungdomsskolen i Frogn eller reise ut av kommunen. Vi frykter at mindre valgmulighet vil gå ut over sårbar

403 Laget: 2021-05-31 Statistikk

LEGALITETSPRINSIPPET SOM SAKSKOMPLEKS FOR NORGES HØYESTERETT.

Brevet / selve dokumentet som er innsendt, kan du finne her:  https://miniblogg.no/folkebevegelsen-direkte-folkestyre/123136/endelig-begynner-noe-aa-skje-fra-oss-innbyggere-vedr-unntakstilstanden-ifht-grunnloven-mm.html Norges Grunnlov er landets høyeste rettskilde, samt for Norge bindende traktater om menneskerettigheter, herunder Nuremberg-prosessens 10 punkter. Om du vil støtte at vi har sendt inn dette skrivet til Høyesterett, verdsettes høyt at du underskriver denne underskriftlista.  Hensi

24 Laget: 2021-05-31 Statistikk

Vi ønsker ikke blokker på toppen av Gangstad i Inderøy

Elgstien Panorama på Gangstad - 4 etasjer høyt med heishus over dette! 12 meter høyt på bakketoppen med himmelen som bakgrunn er ikke noe vi ønsker på Inderøy - bygg smart og inkluder nye bygninger i terrenget! Foto/illustrasjon Lyngstad arkitekter A/S. 3D illustrasjon som viser volum av planlagt bebyggelse i forhold til eksisterende bebyggelse i området. Bildet er tydeligvis tatt i droneperspektiv og denne vinkelen illuderer et høydedrag bak punkthusene som ikke finnes i virkeligheten. Boligh

139 Laget: 2021-05-30 Statistikk

Presteboligen i Andebu skal forbli hvit.

Ønsker du at presteboligen skal forbli hvit så undertegn dette oppropet, så skal jeg overbringe dette til opplysningsfondets fond. vh Sjur Gunnar Fevang admin i Andebu Her og Nå på Facebook 

29 Laget: 2021-05-30 Statistikk

Konstanse Stavangs Plass

De fleste, som har nådd en viss alder i alle fall, vil for alltid huske Konstanse Stavang. Den myndige, men alltid rettferdige damen, ble for mange en hverdagshelt.  Hun hadde det som nesten må defineres som en gudegave, en helt spesiell måten å ta barn og unge på, en måte som knappest kan læres. Hun hadde en helt særegen evne til å sette seg i respekt, ingen unnlot å følge ordre når beskjeden "ned med beina" kom. Hun hadde full kontroll, enten det var som vakt i gamle Fram eller på kinoen i Sam

383 Laget: 2021-05-27 Statistikk

Fysikk eksamen på forkurs NTNU bør reflektere undervisningen!

På tross av lærernes beste forsøk har ikke årets undervisning hatt den samme effekten som før. Eksamenskommisjonen vet dette og burde tatt hensyn til det da de lagde årets eksamen. Derfor ber vi, studentene på forkurs, om at karrakterskalaen tilpasses omstendighetene.

207 Laget: 2021-05-24 Statistikk

Avlysning av eksamen for Mailand vg3

 Grenlandskommunene har avlyst eksamen og nå går både Oslo og Bergen inn for å avlyse eksamen. Guri melby sa i en medieuttalelse i dag at det kun er smittevernhensyn som er en gyldig begrunnelse for avlysning. Siden 17. Mai har det vært to utbrudd på skolen, begge i russekullet. Det er stor sannsynlighet for at din klasse settes i karantene, slik at du må utsette livet ditt med seks måneder. I følge ledelsen på skolen diskuteres allerede en eventuell avlysning, og vi som elever kan påvirke denne

84 Laget: 2021-05-24 Statistikk

La BPA-brukerne i Gran kommune beholde driftsmidlene!

Gran kommune ved Arbeiderpartiet og Senterpartiet, i tillegg til rådmann, ønsker å begrense funksjonshemmedes muligheter til å bruke assistanse i hverdagen. Driftsmidler kan kun brukes for å dekke utgifter knyttet til vedtaket og det skal ikke lenger være mulig å ha med assistent på utenlandsreiser uten å søke kommunen først. Dette kommer i tillegg til at vi ikke kan få dekket merkostnadene som er forbundet med å ha med en assistent på ferie- og fritidsreiser. I praksis vil dette bety at familie

76 Laget: 2021-05-23 Statistikk

Avlys muntlig eksamen

Nå har politikerne bestemt at eksamen avlyses for 10 klassinger og de med voksenopplæring i Grenland. Alle grunnene til denne beslutningen gjelder også oss på videregående. Hedda foss five argumenterer med at 10.trinn i flere kommuner har i hele mai opplevd en undervisning preget av ventekarantener, karantener og hjemmeskole. Dette har rammet tredjeklassinger like hardt. Derfor er det ingen grunn til at muntlig eksamen ikke skal avlyses også for tredjeklassinger. 

221 Laget: 2021-05-23 Statistikk