De nyeste oppropene

Vern våre barn mot kjønnsforvirrende undervisning

Foreldreopprop til rektorer, barnehagestyrere og politikere: Vern våre barn og barnebarn mot kjønnsforvirrende undervisning i barnehager og skoler Som foreldre ønsker vi at alle barn skal vokse opp som trygge og lykkelige mennesker, utrustet til å takle utfordringene og mulighetene de vil møte i livet. Det er positivt at både gutter og jenter har frihet til å uttrykke seg på utradisjonelle måter. Men vi reagerer sterkt på at våre barn nå blir undervist i en ideologisk forståelse av kjønn som bry

10457 Laget: 2022-01-08 Statistikk

Vedlegg til formell klage

Underskrifter fra elever fra årsstudium i musikkproduksjon. Underskriftene legges til i mailen med den formelle klagen.

13 Laget: 2022-01-07 Statistikk

Opprop for å avslutte løsarbeiderordningen i Den kulturelle skolesekken (DKS)!

Kjære Kulturminister Anette Trettebergstuen, Kulturdepartementet, og alle som har solidaritet med kulturlivet i den minst forutsigbare situasjonen vi har sett i vår levetid. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV gikk til valg på løfter om at ordningen med den kulturelle skolesekken (DKS) skulle tas opp til grundig vurdering. Utøverne i kulturlivet tar dere nå på ordet og forventer at dere går til verks med umiddelbare tiltak i DKS-ordningen. Utøvere, på grasrotnivå, blant våre mest folkekjære, og

2447 Laget: 2022-01-07 Statistikk

Vi som krever TV2-kanalene tilbake på skjermen!

Høsten 2021 gikk avtalen mellom TV2 og Telenor om retten til å kunne vise TV2’ kanaler for Telenor-kunder ut. Det ble forhandlet i lang tid uten å komme til en enighet om pris og det endte derfor med at Telenor ikke lenger kunne vise TV’s kanaler fra 3. Desember 2021. Detaljer fra forhandlingene får vi ikke vite fordi de er hemmelige. Dette førte da til at en rekke Telenor-kunder fra 3. Desember ikke lenger kunne se TV2-kanalene på lineær tv. Tallet oppgis til å gjelde en halv million husstander

63 Laget: 2022-01-07 Statistikk

Andrea skal ikkje ha kjæreste

Hello there usually I have the right button on my phone don't work so I got to use this voice activating thing but I got to speak in English because it's not in the Norwegian I just wanted to make this petition so people can sign it for a drive to not have a boyfriend it's really boring when she doesn't give me attention and she's actually in love with me this is a picture of us making love thank you

7 Laget: 2022-01-07 Statistikk

Avlys eksamen 2022

Elever over hele norge ønsker å avlyse eksamen 2022. Corona viruset har de siste årene endret skolehverdagen til hundretusen vis av elever. Ja, vi har hatt hjemmeskole, men det er ikke i nærheten av det samme som å faktisk møte opp og delta på ordinær undervisning. Vi elevene er ikke den gruppen som blir hardest rammet, men nå ber vi om et enkelt tiltak. Hverdagen vår ble revet fra oss pga corona. Vi gikk glipp av viktig læring og mye av pesum. Burde ikke standpunkt karakterer være nok?

314 Laget: 2022-01-06 Statistikk

Reaksjon på programbeskrivelse i to av emnene i IT-Frontend- mobilutvikling Høst 2021

Hei, Det har dukket opp en del reaksjoner etter første semester som rettes mot kostnader av studiet.Da vi meldte oss opp til studiene ble det på forhånd ikke opplyst, hverken via markedsføringen til Høyskolen Kristiania, i kontrakten eller i programbeskrivelsen, at det var fastsatt 100 % nettundervisning i to av emnene i første semester. (Vi refererer selvsagt ikke til restriksjoner eller lockdown som inntreffer fra regjeringen). Vi har ellers gjennom semesteret hatt to andre emner med undervisn

71 Laget: 2022-01-05 Statistikk

Nasjonal aksjon for bevaring og utvikling av de psykiatriske sykehusene trenger din støtte!

Stans de omfattende nedleggelsene og salgene av de psykiatriske sykehusene! Helseforetakene har planlagt en fullstendig omstrukturering av det psykiatriske helsetilbudet i landet uten faglige utredninger, konsekvensanalyser eller stortingsmeldinger! Så godt som alle de psykiatriske sykehusene i Norge er planlagt solgt. Helseforetakene har allerede solgt Brøset, Lier og Veum sykehus til boligformål. De har vedtatt avvikling/salg av Blakstad, Dikemark, Eg, Gaustad, Hjelset, Rønvik, Reinsvoll og Sa

5251 Laget: 2022-01-04 Statistikk

vi ønsker at HLK-nett skal reversere sin nettleiemodell

HLKnett - vi protesterer!   Dere snikinnførte 01.01.21, altså for ett år siden en nettleiemodell som både Regjering og Storting har frarådet innført med det første, da det viser seg at modellen straffer småforbrukerne og belønner de som bruker mye strøm. En rekke organisasjoner har protestert kraftig, høringene er ikke ferdig, det jobbes hardt for å få stoppet denne nettleiemodellen før den skal innføres over hele landet 01.07.22.   Nettleiemodellen virker mot sin hensikt da vi alle har forst

93 Laget: 2022-01-03 Statistikk

Revurdering av behovet for ferdighetsprøve

Vi ser på det som svært kritikkverdig å skulle gjennomføre ferdighetsprøven på grunn av smittesituasjonen, samt den begrensede mengden øving det har vært lagt opp til. Denne uken kommer alle studenter tilbake til Bergen fra hjembyene, noe som kan forårsake en ny smittebølge spesielt blant studentene. Vi stiller også spørsmål til hvorfor alt annet er gjennomført digitalt, men ikke en prøve der det blir svært vanskelig å holde avstand.    Dersom du underskriver, mener du at ferdighetsprøven burde

141 Laget: 2022-01-03 Statistikk