BROBYGGERPRIS TIL EN SIONIST?

Vi er gjort kjent med at 14. August Komiteen tidligere i juli 2021 har nominert tre religiøse ledere som mottakere av brobyggerprisen hvorav den ene er rabbiner Michael Melchior, en selverklært sionist. Melchior var okkupasjonsmakten Israels viseutenriksminister mellom år 2001-2002 mens Ariel Sharon, en krigsforbryter som var ansvarlig for massakrene i Sabra og Shatila, var statsminister.

Melchior er en åpenlys sionist som støtter opprettelsen av okkupasjonsmakten Israel. Det er et faktum at okkupasjonsmakten ble opprettet i 1948 gjennom flere tiårs krigføring i Palestina, hvor det allerede bodde et folk, det palestinske folket. I vakuumet som oppsto etter at det Ottomanske riket ble oppløst, ble (særlig) europeiske jøder flyttet til Palestina, med velsignelse fra britene.

Etter den andre verdenskrig økte dette drastisk, da Europa, tynget av sin dårlige samvittighet med hensyn til sin unnfallenhet overfor jødenes lidelser under nazistene, tydeligvis ville gi jødene et hjemland. At dette skjedde på bekostning av palestinerne brydde man seg ikke om og de ble raskt fordrevet fra sitt hjemland – og veldig mange ble drept og massakrert under forbrytelser som aldri er blitt etterforsket.

Det er etisk og moralsk forkastelig å gi brobyggerpris til en sionist som støtter og promoterer okkupasjon av Palestina, en okkupasjon drevet av sionistisk ideologi som har medført massakrer, krigsforbrytelser og masseflukt og fordrivelse av uskyldige palestinere. Å snakke om fred og forsoning mens man støtter en brutal okkupasjon er bare en tragedie.

At denne brobyggerprisen kommer fra foreningen 14. AUGUTSKOMITEEN NORGE (Org. Nr. 886 250 312) som i 2003 ble opprettet for å feire Pakistan nasjonaldag gjør hele utdelingen enda vondere. Pakistan har helt fra sin opprettelse til nå hatt et klart standpunkt og fordømt okkupasjonsmakten Israel og har heller ikke anerkjent denne selverklærte staten som er bygget på blodet til uskyldige palestinere. Vi fordømmer denne prisen på det sterkeste og anmoder 14-august komiteen til å revurdere sin avgjørelse og trekke denne prisen tilbake.

Sist, men ikke minst, er det viktig å påpeke at 14-august komiteen verken representerer Pakistan eller norsk-pakistanere, og er ene og alene ansvarlig for denne utdelingen og sine øvrige aktiviteter og prisutdelinger. At også ett spesifikt politisk parti blir fremmet og nærmest kupper Pakistans nasjonaldag ser vi også på som merkelig og anmoder Den Pakistanske Ambassaden v/ambassadør Zaheer Pervaiz Khan om å se på dette og evaluere sitt ståsted i forhold til denne 14. august komiteen.

Vi oppfordrer alle til å signere under på dette oppropet.

 

Med vennlig hilsen,  

 

SNP Samfunnsengasjerte norsk-pakistanere       

PTI Norway Eagle Panel

Pak Norway Forum       

Islamabad Rawalpindi Welfare Society Norway

Pakistansk Forening Norge                                          

VNP - Verdensengasjerte Norskpakistanere

Tehreek-e-Kashmir Norway                                        

Inter Kulturell Kvinne Gruppe (IKKG)      

Returrett komite i Norge                                              

Tayyab Choudry, daglig leder IHSG     

MINORG (interesseorganisasjon for minoriteter i Norge)

NorPak Media


foreningen SNP Samfunnsengasjerte norsk-pakistanere    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg foreningen SNP Samfunnsengasjerte norsk-pakistanere fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...