Boligstopp på Mortensrud - NEI til boliger, JA til bomiljø!

Vi som bor på Mortensrud krever total boligstopp her i området. Eksisterende planer og fremtidige planer om boligbygging må stoppes. Bomiljøet på Mortensrud har blitt svært dårlig på grunn av manglende anlegg og ressurser. Eksisterende fritids- og aktivitetstilbud dekker ikke behovet for barn og unge her. Også er det manglende eller begrenset med tilbud for voksne og eldre.

Å bygge flere boliger vil si at det blir flere beboere. Når bomiljøet fra før ikke er noe bra for de som bor her, nettopp på grunn av manglende tilbud og ressurser, vil det umulig strekke til for flere beboere.

Vår studie viser at det er flere tilknyttet Mortensrud enn det som står på oversikten, og at den eksisterende arealplanleggingen for "planprogrammet for Mortensrud" ikke kommer til å dekke behovet for mennesker som allerede bor her.

Mens andre bydeler stadig for nye bygg/anlegg og ressurser for kultur, idrett og fritidstilbud, må vi på Mortensrud ta til takke med andres brukte anlegg, en fjellhall som har vært stengt i årevis og en midlertidig(!) plasthall som har stått i flere tiår.

Vi blir ikke hørt og nå har vi fått nok!

Vi Mortensrud-ere krever:

  • BOLIGSTOPP PÅ MORTENSRUD
  • NYTT FOLKEBAD
  • MORTENSRUD SKOLE BLIR FORNYET PÅ SIN GAMLE PLASS (det frigjør areal)
  • FLYTTE SYKEHJEM OG PLANLAGTE OMSORGSBOLIGER TIL FELT 16 (det frigjør areal)
  • FLERE FOTBALLBANER

 Siste mulighet, siste krampe!!!

UNDERSKRIV OG STÅ OPP FOR MORTENSRUD!

 

Mortensrud felt 16: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2020039314

Mortensrud felt 18: https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/eiendoms-og-byfornyelsesetaten/kunngjoringer-fra-eiendoms-og-byfornyelsesetaten/mortensrud-felt-18-varsel-om-oppstart-av-detaljregulering

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Aksjon Mortensrud vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...