Opprop for bevaring av Kirkenær Ballettskole og "det blå huset" i Sørbyhaugen 33!

Huset2.jpg
Kirkenær Ballettskole står i fare for å miste lokalene sine i Sørbyhaugen 33, der skolen har holdt til siden 1962. Huset ble spesialbygget for ballettskolen, og har gjennom årene vært som et “andre hjem” for de mange unge danserne som har vokst opp her. Skolen har i dag omtrent 350 elever i alle aldre. Huset er et sosialt treffpunkt i lokalmiljøet, som rommer dansekunst, lek, vennskap, kreativitet og læring. Bygget betyr enormt mye for skolens elever, foreldre og oss som jobber her i dag. Det finnes ikke alternative lokaler i nærmiljøet, og hvis vi mister disse står skolen i fare for å måtte legges ned.

Skolen leier lokalene til en svært høy leie, og huseier har gitt skolen kjøpsopsjon som utgår 31.desember 2021. Innen da må vi finne en løsning for å hindre at skolen i fremtiden blir revet, og at eiendommen utvikles til boliger. Skolen har ikke midler til å kjøpe bygningen selv, og må innhente eksterne midler for å kunne kjøpe det.

I 2016 startet Byantikvaren en prosess for å regulere huset til formål Bevaring og Kultur.“Formålet med listeføringen er å verne bygningen til en institusjon som har vært og fremdeles er viktig i et lokalmiljø som ellers har få erkjente kulturminner.”

Men bevaring er ikke nok. Skolen trenger økonomisk støtte for å kjøpe tilbake lokalene. Fra 2020 drives ballettskolen av Stiftelsen Kirkenær Ballettskole, som bl.a. har som formål å ivareta danse-institusjonen Kirkenær Ballettskole etter Jorunn og Even Kirkenær, samt prøve å kjøpe bygget.

Vi er i dialog med kommunen for å få til en bærekraftig løsning på eiendommen.

Bli med å oppfordre Oslo Kommune til å redde Kirkenær Ballettskole, en viktig kulturinstitusjon for barn og unge.

Signer oppropet!

Degas.Kirkenær_.jpeg

 


Kirkenær Ballettskole v/ Else Margrete Sveinsson    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Kirkenær Ballettskole v/ Else Margrete Sveinsson fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...