Bevar Forsvarets musikk/Save the Norwegian military bands

All the Norwegian military bands are being threatened in a new report delivered to politicians. Read english version below. 

Forsvarssjefens fagmilitære råd, som ble levert Forsvarsdepartementet 1.oktober 2015, er en rasering av forsvarsmusikken slik vi har kjent den i snart 300 år. Dette er en trussel mot hver enkelt korps, men enda mer en trussel mot hele militærmusikertradisjonen. Alle korpsene vil bli berørt av dette, fra nord til sør; 

Forsvarets musikkorps Nord-Norge i Harstad, «Divisjonsmusikken i Harstad»
Luftforsvarets musikkorps i Trondheim 
Sjøforsvarets musikkorps i Bergen, «Divisjonsmusikken i Bergen»
Den kongelige norske marines musikkorps i Horten, «Marinemusikken»
Forsvarets stabsmusikkorps i Oslo, «Stabsmusikken» 

Ingen av disse vil bestå slik vi kjenner de i dag, hvis regjeringen følger rådet fra Forsvarssjefen om å sentralisere Forsvarets musikk til én stor enhet med maks. 100 årsverk. Korpsene vil forsvinne fra alle andre landsdeler enn Oslo, og selv om ett korps vil bestå sentralt i landet vil de ikke ha mulighet til å opprettholde den konsertaktiviteten Forsvarets musikk leverer til Forsvaret og resten av det norske folk i dag, ikke engang i Oslo-området. 

Det er på tide å stå sammen og slå ring rundt alle Forsvarets musikkorps. Hele Norge trenger Forsvarets musikk, i alle landsdeler. For alt vi har og alt vi er- 
Bevar Forsvarets musikk!

Dette oppropet avsluttes 5.november 2015 og overleveres Forsvarsdepartementet når de skal behandle saken videre fra 7.november. 


All the Norwegian military bands existence and Norwegian military band history are threatened in a new report delivered to the Norwegian Ministry of Defence October 1. 2015. The report suggests that the politicians should reduce the Norwegian military bands from five professional military bands to just one band in the capital city. This is a threat to the almost 300 years old tradition of military music that Norway should be proud of.

 

This petition ends 5. November 2015 and will be delivered to the Ministry of Defence for further processing.