Bevar Verdensteateret og Naper’n som kulturarenaer ! Nei til riving!

VogN.jpg

Verdensteateret og Naper'n har gjennom mange år vært amatørkulturens sjel i Sandefjord, og har overlevd som scene på tross av at eieren, Sandefjord kommune, i stor grad har neglisjert bygget og driften. At denne scenen den dag i dag er i omfattende bruk viser hvor viktig den er for byens amatørkulturliv.

Den 18.12.2019 er det utvalgsmøte i Miljø og Plan. Rådmannen i Sandefjord kommune vil der fremme en innstilling til politikerne som kan medføre at en privat utbygger vil kunne inkludere både Verdensteateret og Naper'n i en ny reguleringsplanen for Kvartal 40 (Sperregården). Hvis dette finnes formålsvennlig for utbygger i løpet av reguleringsprosessen, er det laget en intensjonsavtale som gir utbygger muligheten for rive helt eller delvis Verdensteateret og Naper'n.

Både Verdensteateret og Napern har bygningsmessig og lokalhistorisk stor bevaringsverdi. Per i dag er begge bygningene vernet gjennom reguleringsplanen fra 1999. En ny godkjent reguleringsplan, basert blant annet med utgangspunkt i ny bevaringsverdi i regi av utbyggers arkitekt, Spir Arkitekter, kan oppheve dette vernet!

Det er ikke akseptabelt at også denne delen av det historiske Sandefjord skal bukke under i iveren etter å bygge ut leiligheter og kontorer. Vi trenger en by som folk også kan bruke, med levende kulturbygg. Den nye kulturarenaen som planlegges ved Hjertnes vil ikke dekke samme behov som Verdensteateret, så det er sikkert bruk for begge deler. Det er per dag et tankekors at mens det er oppstått usikkert om det nye bygget vil bli realisert, planlegges det allrede å rive det eksisterende. At rådmannen nå fremmer muligheten til riving disse gamle kulturbyggenenå, er en gåte!

Si JA TIL BEVARING! og videreutvikling av Verdensteateret og Naper’n NEI TIL RIVING!

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Knut Terje Ellefsen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...