Bevar skogen på Tangenhøyden!

- HASTER! grunnet høringsfrist den 1. august.


I den nye kommuneplanen, som nå ligger ute for høring, har Nesodden kommune planlagt å omregulere skogen på Tangenåsen fra friluftsområde til boligformål. Dette vil si at denne skogen vil forsvinne.

Da Tangenhøyden var truet av omregulering i 1989, anbefalte fylkesmannen at skogen skulle beholdes som natur- og friluftsområde blant annet på bakgrunn av at det var viktig å sikre en grønn korridor mellom strandsonen og Nesoddmarka, og at det var et verdifult nærfriluftsområde for beboere i nærheten. Det samme er fremdeles aktuelt.

Denne lille hundremeterskogen blir brukt aktivt av mange. Det plukkes blåbær og tyttebær, barn leker og bygger trehytter, folk går tur med hundene sine, og hygger seg ved bålplassene. Nesodden Idrettsforbund sitt klatrelag bruker fjellveggene ukentlig til klatretrening. Stiene fungerer også som trasseer mellom Tangen sentrum og bebyggelsen rundt skogen. Stien som knytter Tangen til Flaskebekk brygge ved skogveien gjør at beboerne har lettere tilgang til kysten og sjøen, i tillegg til å være en vakker passasje med ruvende trestammer og et tak av løvverk. Med sin varierte natur med fjellrabber, furuskog, lyng, naturlige lysninger med løvtrær og fantastisk utsikt, er det den siste gjenværende skogen på vestsiden av Nesoddtangen. Dette er også hjemmet til et mangfold av arter, både planter, insekter og dyr. Det er med andre ord en grønn lunge i nærområdet som gagner befolkningens fysiske og psykiske helse, i tillegg til å verne om det biologiske mangfoldet.

Kommuneplanen sier lite om hvilke type boliger det vil bli her, men det er svært nærliggende å anta at investorer vil lage så mange enheter som mulig og bygge i høyden.

Nesodden kommune har høringsfrist på den nye kommuneplanen den 1. august, etter å ha gitt befolkningen bare 8 uker (midt i fellesferien) til å sette seg inn i alt av dokumenter, og hvilken betydning det vil ha for kommunens beboere.

DERFOR HAR VI DÅRLIG TID! 

Skriv under på oppropet, og send gjerne inn et høringsinnspill til kommunen idag!

For mer informasjon, se:

https://www.facebook.com/Bevar-skogen-på-Tangenhøyden-før-1-august-494779047610174

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Kari Søreide fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...