Bevar Møllerbakken barnehage!

2DC20603-C5AB-475D-84F9-9F2F4919F6BC.jpeg
Et flertall i Nord-Odal kommunestyret stemte for nedleggelse av Møllerbakken barnehage, i kommunestyremøtet 14.desember.

Det planlegges nå en samlokalisering av Møllerbakken og Sand barnehager, i Sand barnehages lokaler, fra 1.august. Det er antatte og kortsiktige kostnadsbesparelser som ligger til grunn for avgjørelsen, ikke hensynet til barna, familiene og ansattes trivsel.

Barnehagen er en stor og viktig del av barnas barndom. Å bytte barnehage er en stor omstillingsprosess for 32 små barn, som ikke må tas lett på.

Barn er ulike, og noen barn vil trives bedre i de rammene en liten barnehage kan tilby. Dette har flere foreldre i Møllerbakken allerede erfart, og for dem er den forestående samlokaliseringen en ekstra stor belastning. Enkelte ser seg nødt til å flytte, eller søke barnehageplasser utenfor kommunen.

Dette tydeliggjør konsekvensene av nedleggelsen for kommunen som helhet. Nord-Odal kommune er avhengig av tilflytting, og et godt og differensiert barnehagetilbud gjør kommunen attraktiv for barnefamiliene. Når valgmulighetene forsvinner, forsvinner også de unge som kommunen trenger for å oppnå befolkningsvekst. Med denne avgjørelsen fører kommunestyret dermed en lite fremtidsrettet politikk.

Vi ber kommunestyret revurdere sin avgjørelse. Vi ønsker at Møllerbakken barnehage skal bestå - for barna, familiene, de ansatte, og for fremtidens Nord-Odal.


Foreldre i Møllerbakken barnehage    Kontakt personen bak underskriftskampanjen