Bevar Maurnes skole

Vi ønsker å beholde og få rustet opp Maurnes skole slik at ungene beholder skoletilbudet slik som idag. Vi støtter ikke rådmannens forslag å stenge Maurnes skole midlertidig og overføre de 80-90 elevene til Sortland barneskole! I tillegg ønsker vi ikke at bassenget og gymsalen blir stengt!!