Bevar Jettfjellet urørt for hyttebygging

Nelly_7.jpgVi sier nei til hyttebygging i Jettlia.

Vi vil bevare Jetta-området slik det er i dag, for å ta vare på viktige naturverdier, godt utmarksbeite, og et fredelig friluftsområde for oss selv og våre etterkommere. 

Vi ber Vågås folkevalgte om å si nei til planprogrammet fra grunneierne/utbyggerne. Planen går ut på å anlegge et 242 dekar stort hyttefelt med opptil 70 høystandardshytter i Jettlia, kloss på snaufjellet. 

Lys, støy, trafikk og aktivitet ut fra et slikt hyttefelt vil påvirke og endre Jettfjellet for all framtid. Vågå kommune har en stor hyttereserve av regulerte ledige tomter for fritidsboliger, og vi kan ikke godta at man tar hull på et helt nytt og så godt som urørt fjellområde for hyttebygging. 

Takk for at du støtter oss i kampen for Jettfjellet! 


Arbeidsgruppa Bevar Jettfjellet    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Arbeidsgruppa Bevar Jettfjellet fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...