Bevar friområdet på Gullhaug - NEI til kunstgressbane!

Gressbanen på Gullhaug er i dag definert som friområde/parkanlegg, med gressdekke, i gjeldene reguleringsplan. Det skal sikre at innbyggere i alle aldre har tilgang til grøntanlegg, hvor det er mulighet for samhandling mellom barn, unge og voksne. Et område for ulike aktiviteter til ulike årstider, som egner seg for lek og opphold. Det er det eneste friområdet på Gullhaug, og den eneste gressbanen som er igjen i kommunen. Mange bruker området til lek, til rekreasjon, tur og andre aktiviteter, sommer som vinter. Dersom forslaget om bygging av kunstgressbaner får gjennomslag, vil det få negative konsekvenser for barn og unge, og for beboere i hele området. 16 meters lysmaster på anlegget vil ødelegge det naturlige lyset, og flombelysningen vil føre til sterk lysforurensing over store områder. Banen må bygges inn, og fri ferdsel hindres. Fugler leter ikke etter mark i morgenduggen på en kunstgressbane. Barn bygger ikke snømann på kunstgressbaner. Folk søker ikke til kunstgressbaner for å gå tur eller slappe av. Dyre og fugleliv forstyrres av flombelysningen, og kunstgress gir ikke liv til noe som helst. Bevar friarealet på Gullhaug!

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Guro Heimtoft fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...