Beskyttelse og opphold for ofre for menneskehandel i Norge

Beskyttelse_av_offer.jpg

Ofre for menneskehandel får ikke den beskyttelsen de trenger når de er som mest sårbare - etter å ha snakket med politiet. Vi krever at justisministeren og innvandringsministeren umiddelbart endrer asylpraksisen og garanterer opphold for ofre for menneskehandel som samarbeider med politiet i etterforskning, så fremt politiet tillegger offerets historie troverdighet, uavhengig av om saken blir henlagt eller går til retten.

Ofre for menneskehandel som i dag får saken henlagt av politiet sendes ut av Norge og i mange tilfeller rett tilbake til utnyttelsen i hjemlandet eller landet de oppholdt seg i før de kom til Norge. Dette er fordi de eneste ofrene som har rett på opphold i Norge, er de som vitner i en rettssak mot bakpersonene, og ytterst få menneskehandelsaker ender i en rettssal på grunn av manglende ressurser og fordi saken er svært omfattende og utfordrende å etterforske.

Vi vet at mange som blir sendt ut av Norge står i fare for å bli utsatt for vold, trusler og psykisk terror, og for å bli tvunget til å returnere til utnyttelsen. Ofre som sendes ut av landet etter å ha samarbeidet med politiet settes dermed er i ekstrem fare.

Mange ofre for menneskehandel returneres til hjemlandet eller til det landet der de først registrerte sine fingeravtrykk grunnet Dublin-samarbeidet (https://www.udi.no/ord-og-begreper/dublin-samarbeidet/). Flere av disse landene, og øvrige hjemland ofrene kommer fra som Nigeria, Bulgaria og Albania, har store økonomiske utfordringer, mangler en lovgivning, velfungerende rettsapparat og hjelpetiltak som i tilstrekkelig grad kan beskytte ofrene, de sliter med korrupsjon og manglende likestilling. Kriminelle nettverk vet å utnytte seg av disse forholdene, og sannsynligheten er derfor stor for at ofrene igjen blir tvunget inn i utnyttelsen.

Ifølge Palermoprotokollen, som Norge ratifiserte i 2003, er Norge forpliktet til å forebygge handel med mennesker, særlig med kvinner og barn. I regjeringens egen handlingsplan mot menneskehandel som kom i desember 2016, står det at “Ofre for menneskehandel med behov for beskyttelse har rett til asyl i Norge”. Ved å sikre ofre opphold når de samarbeider med politiet, vil det også øke sannsynligheten for at flere av de kriminelle bakpersoner blir etterforsket og dømt, fordi dette vil medføre at flere våger å fortelle politiet det de vet.

Norge kan ikke tillate at sårbare mennesker, som nordmenn selv har utnyttet, kastes ut av landet fordi de ikke lenger tjener noen hensikt når etterforskningen ikke fører frem. En slik “bruk-og-kast”-håndtering av mennesker kan vi ikke stå inne for! Nå må
regjeringen og Stortinget gjennom både sin asylpolitikk og praksis garantere ofre opphold ved samarbeid med politiet, før flere ofre for menneskehandel ender opp i den samme grove utnyttelsen som de først tok det modige skrittet å kjempe seg ut fra og fortelle om. Vi ber om at justisministeren og regjeringen umiddelbart endrer asylpraksisen og garanterer opphold for ofre for menneskehandel som samarbeider med politiet i etterforskning, så fremt politiet tillegger offerets historie troverdighet, uavhengig av om saken blir henlagt eller går til retten.

 

Følgende organisasjoner står bak oppropet:

For Freedom Kampanjen (http://forfreedom.no/)

Hope for Justice Norge (http://hopeforjustice.org/norge/)

Freethem Norge (http://www.freethem.no/)

Tankesmien Skaperkraft (http://skaperkraft.no/)

Norges Kristne Råd (http://norgeskristnerad.no/)

Mellomkirkelig Råd for Den Norske Kirke (https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/mellomkirkelig-rad/)


Benedicte Ekman (For Freedom) og Sondre Høysæter (Hope for Justice).    Kontakt personen bak underskriftskampanjen
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )