Ikke riv landets siste beredskapslager for matkorn!!

Landets siste brukbare, nasjonale beredskapslager for matkorn er lagt ut for salg og er planlagt revet!

Et snarlig statlig kjøp eller en leieavtale kan hindre dette!


Cermaq ASA, et selskap som staten eier nesten 60% av, har bestemt seg for å selge og rive Nord-Europas største kornsilo-anlegg i Stavanger. Siloene har kapasitet til å forsyne Norges befolkning med matkorn i et år, noe som vil være uunværlig i en fremtid preget av stadig mer ustabilt klima, sosial uro, varierende verdensøkonomi, befolkningsvekst og stadig mindre areal å dyrke mat på. 

Erfaringer viser at uår kan ramme når som helst og hvor som helst. I skrivende stund er USA's største matproduserende stat, California, rammet av den verste tørken på 500 år. Matkrisen i 2008, der avlingssvikt fikk mange land til å stanse eksporten av matkorn for å forsyne sin egen befolkning, skapte så mye sult og sterk sosial uro at følgene ennå er synlige den dag idag. Slikt kan unngås med beredskapslagre! I EU og i mange andre land i verden ruster man opp og fyller opp beredskapslagrene for matkorn. Norge går motsatt vei.

Staten kan som den klart største eieren av Cermaq ASA stille betingelser for bruken av kornsiloene. Dette har Landbruksminister Sylvi Listhaug (FrP) stillt seg sterkt imot, noe hun begrunner med at staten ikke skal involvere seg i et børsnotert selskap, selv om det er staten som er hovedaksjonær ( http://www.hegnar.no/okonomi/article755561.ece ). Dessuten sier hun at vi alltid kan kjøpe mat fra utlandet, og at vi ikke trenger å bekymre oss siden årets globale kornproduksjon sannsynligvis vil bli bra. Hun, i likhet med de fleste av oss, kan imidlertid ikke spå fremtiden. Å forvente at vi for alltid skal ha ubegrenset tilgang på mat på verdensmarkedet, er en utopi.

Å bygge et nytt beredskapslager kan fort koste norske skattebetalere i området av 1 milliard kroner. Til sammenligning vil staten tjene rundt 100 millioner på å selge og rive kornsiloene i Stavanger. 

Det foregår arbeid med å utrede gjenopptakelsen av matkornberedskapen i Norge, et arbeid som er forventet avsluttet om noen måneder. Hvis denne utredningen konkluderer med at Norge vil trenge matberedskapslagre i fremtiden, noe som er høyst sannsynlig, vil det sannsynligvis være for sent å ta i bruk kornsiloene i Stavanger ettersom de allerede ligger ute for salg. Så snart de er solgt vil det være for sent å gripe inn.

Siloene kan kjøpes av staten fra selskapet som staten selv er hovedeier i, eller det kan inngås en leieavtale med det samme selskapet.

Hvis kornsiloene blir revet vil den norske befolkningen i mange år være uten beredskapskapasitet, og må betale enorme summer på å gjenoppbygge det som blir revet.

"Mangel på mat kan destabilisere hele samfunn. Den forholdsvis lave norske egenproduksjonen av mat gjør oss sårbare hvis vi skulle bli rammet av en stor atomulykke eller andre alvorlige kriser" sa forsvarssjef Harald Sunde til VG i august 2013. "Selv om det ikke er noen umiddelbar fare for at Norge skal bli rammet av matmangel, kan vi ikke stole blindt på at import alltid kan dekke det norske kornbehovet." Forsvarssjefen påpeker også at matsikkerhet er en viktig del av arbeidet med å identifisere trusler mot samfunnssikkerheten i Norge.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Forsvaret-vil-ha-beredskapslagre-for-korn-7270526.html#.Uw25_fl5PeM

Matsikkerheten er noe som angår hver og en av oss, fordi det er hver og en av oss som rammes når den svikter. Derfor må regjeringen vise handlekraft og gripe tak i dette snarest!

 
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )