Beholde helsestasjonstilbudet i Arna

Da har vi fått en uttalelse fra Helsestasjonen, det er sånn at det vil bli en KRAFTIG reduksjon i tilbudet. Alle andre tilbuder enn det for barn mellom 0-5år forsvinner. Det er påtide at vi står opp og sier at vi vil beholde alt og ikke la de overstyre. Arna trenger et fullverdig tilbud som alle andre bydeler.

Dette vil dessverre medføre at vi her i Arna ikke lenger har det de kaller for gratis tilbud for barn og unge, da vi vil få lenger reisevei, vi må bruke lenger tid og det vil føre til flere utgifter som pr i dag ikke vil forekomme. 

Helsestasjonen og fysioterapeutene ved helsestasjonen har kjempet internt lenge for å unngå dette men de tapte, nå håper jeg at vi som benytter av disse tilbudene kan gjøre det vi kan for å få kommunen til å skjønne at vi ikke vil ha tilbudet flyttet ut av vår flotte bydel. 

Så vær så snill signer og del med alle dere kjenner sånn at vi kan ha en mulighet til å få beholde dette flotte tilbudet.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Henriette Nelson fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...