Behold Marineholmen barnehage

Foreldregruppa ved Marineholmen barnehage prøver å gjøre alt vi kan for å forhindre at vår fantastiske barnehage legges ned før ny barnehage står klar i Nansensenteret.

Kort forklart så har ikke GC Rieber Eiendom forlenget leiekontrakten med Marineholmen barnehage fordi barnehagens uteareal er forventet omregulert til leilighetsbygg på Bergen bystyremøtet 6 mars 2024. Per dags dato må Marineholmen barnehage avslutte driften til sommeren, dette ønsker vi å forhindre. Vi ønsker at barnehagen skal få drive videre til ny barnehage står klar i Nansensenteret, slik at dette viktige tilbudet for området kan opprettholdes.

Marineholmen barnehage er en av de med høyest kvalitet i foreldreundersøkelsen i Bergen kommune. Vi foreldre er særdeles fornøyde med barnehagen og barnehagehverdagen til barna våre. Det er veldig synd for barna at de kanskje mister barnehagen sin og at de da må bytte barnehage og bryte de fine vennskapsbåndene de har laget og den trygge tilknytningen til de ansatte. Det hadde vært så mye bedre for barna om de kan fortsette å gå i Marineholmen barnehage til Nansensenteret står klart og hele barnehagegruppa kan overføres dit samtidig. Vi syns det er helt utrolig trist og absurd at en planregulering nå fører til at en av byens beste barnehager blir tvunget til å legge ned.

Politikerne i Bergen kan legge til rette for å unngå dette for ved å endre følgende reguleringsbestemmelse i saksnummer 2022/20498 til: § 6.1.1 Feltene BH og BAA (Barnehagen) skal være ferdigstilt, eller sikret ferdigstilt gjennom bindende avtale før ny bebyggelse i øvrige felt kan igangsettes, unntatt feltene KBA2, KBA3, KBA4 og KBA13 som kan ferdigstilles før feltene BH og BAA.

Vi foreslår at ordlyden "tas i bruk" erstattes med "igangsettes" samt å legge til KBA2 og KBA3 slik at arealene rundt barnehagen er ferdig før eller samtidig med barnehagen slik at de ikke blir byggestøy rett ved barnehagen etter åpning.


Signer og hjelp oss med å påvirke politikerne i Bergen slik at vi kan beholde vår fantastiske barnehage på Marineholmen til den nye står klar i Nansensenteret. Slik at dagens barn kan fullføre sitt barnehageløp sammen og beholde sine vennskapsbånd med både barn og ansatte.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Mari Jokerud fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...