Behold Frisklivssentralen i Fredrikstad!!!

Støtt Frisklivssentralen i Fredrikstad sin kamp for å forbli den gode helsetjenesten den er i dag!!!!  

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste vi har hatt i Fredrikstad i 8 år. Målgruppen er personer med livsstilssykdom eller økt risiko for sykdom, og som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Tilbudet kan være aktuelt både som forebygging, begrense utvikling av sykdom og som del av et behandlings- og/eller rehabiliteringsforløp. Vi er et lavterskeltilbud hvor alle beboere i Fredrikstad som har behov for støtte og hjelp til livsstilsendring får dette, for å oppnå en varig bedret helse. Hjelp og økt kunnskap til å hjelpe seg selv, gjennom individuelle samtaler, mestringskurs og gruppetrening.  

Spesifikke områder vi jobber mye med er:

• Støtte og hjelp under og etter kreftbehandling (pakkeforløp hjem)

• Forebygging og behandling av livsstilssykdommer som hjerte/karsykdommer, diabetes, høyt blodtrykk og muskel- og skjelettplager

• Forebygging og behandling av depresjon og angst

• Behandling for spiseforstyrrelser som overspisingslidelse og bulimi.

• Søvnvanske

• Belastning- og smertemestring  

Vi har årlig ca 600-650 deltakere hos oss som mottar hjelp og støtte i sitt endringsarbeid. Frisklivssentralen er et viktig ledd med tanke på avlastning av tjenester høyere opp i tjenestetrappen og effektivt med tanke på tidlig intervensjon og en økonomisk gunstig helsetjeneste. Man kan henvise seg selv på kommunens hjemmeside eller få fastlegen til å sende inn en frisklivsresept. Helsedirektoratet har 13 utviklingssentraler på landsbasis som er spesielt viktig for utviklingen av forebyggende og helsefremmende tjenester. Frisklivssentralen i Fredrikstad er en av disse. Vi er en viktig ressurs innenfor dette feltet i Viken, men også på landsbasis.  

Skriv under for å få beholde Frisklivssentralen i Fredrikstad!!!!


Siw Johannessen Sakshaug    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Siw Johannessen Sakshaug vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...