Behold bussnummer 151!

 

Ruter har planlagt å endre Rykkinn sitt bussnummer fra 151 til 160. Dette er noe vi ikke kan la skje! Som et sammensveiset og stolt lokalsamfunn er det tradisjonsfylte bussnummeret "151" kanskje det aller sterkeste symbolet vi har på vårt hjemsted. Det er mer enn bare et bussnummer, det er tall som representerer tilhørigheten og kjærligheten vi har til Rykkinn. De utallige kulturelle bidragene som har kommet ut av denne enestående drabantbyen i vestre Bærum har alle en ting til felles, og det er at de representerer dette tallet. At noen utenforstående skal endre vårt bussnummer, vårt sterkeste symbol, er ikke greit! 151, mye mer enn et bussnummer!

 http://www.budstikka.no/rykkinn/buss/ruter/aksjonerer-for-a-beholde-linje-151/s/5-55-411255

 

 Fakta om Rykkinn - Harald Eia

https://www.youtube.com/watch?v=-D1VULLs6QE