BEHOLD Åse bo dagsenter

Er du opptatt av at våre eldste har det trygt, forutsigbart og godt? Er du enig i at man budsjetterer ikke bort mennesker i livets siste fase?

Sandnes kommune, hvor ALLE partier, med unntak av SV og Rødt, har vedtatt å legge ned et av 6 dagsenter for hjemmeboende eldre. 
Etter et år med pandemi, hvor utrygghet og smitte har herjet, hvor de eldre har vært mer hjemme enn før og hvor ensomheten har eskalert, klarer altså våre politikere å legge ned et så viktig sted, som et dagsenter er for disse menneskene.

Mange eldre kjenner på både angst, depresjon, utrygghet og ensomhet, da er det samfunnets forbanna plikt å sikre dem så godt som mulig. Gi dem den forutsigbarheten man ønsker i høy alder.

Nå skal gjengen på Åse dagsenter splittes i de enkelte faktorer og spres utover til de andre sentrene. De må etablere nye vennskap, tilpasse seg en ny arena og nytt personal. En skam ovenfor mennesker i livets siste fase, en skam ovenfor de pårørende som må se sine nære være redd og lei seg, og en skam ovenfor de ansatte som har skapt et godt sted å være.

1,2 millioner er alt man har å spare på dette tiltaket, som begrunnes i overkapasitet. Det i seg selv er alarmerende med så mange eldre i en kommune med over 70 000 innbyggere, hvor man vet at en eldrebølge snart skylder innover land. Et håreisende og lite langsiktig vedtak, basert på lommerusk å regne!!

1. september 2021 er fadesen et faktum, om ikke vi som samfunn sier STOPP og krever at våre folkevalgte snur og reverserer vedtaket.

Om du ønsker trygghet for våre eldre, om du ikke vil finne deg i å tre pengesekken over hode på våre mest sårbare og om du krever at våre politikere viser våre eldre respekt, så signerer du dette oppropet😘

 

Alle signaturer vil overrekkes Ordfører Stanly Wirak & Co. 

Gjør oppmerksom på at jeg ikke kjenner noen som bruker dagsenteret, ei heller noen ansatte. Mitt engasjement er ene og alene en stemme for våre eldre, som trenger hjelp til å slamrer med dørene!!

 

Monica Bertelsen