Barna trenger natur til Barnehagen!

received_1558102081598566.jpegI rammeplanen for barnehager står det:
«Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og
barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.»


Sluseparken og Skoemyra barnehage har i dag et inngjerdet område hver hvor
områdene er inndelt etter avdelinger. I Sluseparken barnehage er det en stor
asfaltplass på fremsiden som er problematisk å bruke i sommerhalvåret, det er
lite til ingen skygge og asfalt er ikke et ønsket underlag for små barn som skal
utvikle sine motoriske ferdigheter i lek. Skoemyra har også den samme
utfordringen med asfalt på sin fremside. Til hver avdeling i begge barnehagene
er det noen få trær og mer naturunderlag, i tillegg til lekeapparater, men dette
er små områder. De får ikke oppleve naturens mangfold i den graden de bør
innenfor barnehagenes inngjerding.
Begge barnehagenes ansatte er flinke til å legge til rette og planlegge for å reise
på tur. De minste avdelingene er avhengige av å bruke det lånte området i
naboskogen til Sluseparken barnehage. Dette er den eneste skogen i
nærområdet med helt trygg vei og kort nok gangavstand for de minste fra
begge barnehagene. De største avdelingene bruker også dette de dagene det er
planlagt møter eller lite bemanning, som ellers ikke ville gjort det mulig å reise
på tur.
Barns naturmøter rommer mye mer enn bare lek i naturen. Naturen gir tilgang
på variert og utfordrende bevegelsesmiljøer som fremmer barnets motorikk.
De får flere ulike sanseopplevelser etter årstidene og naturen bidrar til god
helse. Naturen gir mulighet til undring og stimulerer alle utviklingsområder.
Barn får gode erfaringer og motoriske opplevelser uansett hvilke ferdigheter og
ressurser de har med seg. De ansatte i barnehagen opplever også at lek i
naturen utenfor barnehagens område bidrar til at barna lager nye sosiale
konstellasjoner, har mye god lek i hele gruppa og det blir færre konflikter. 

Skogen ved Sluseparken barnehage(som du ser på bildet ved barnehagen
markert SP) brukes i dag. Det er lånt av privat eier som vurderer å selge
området. Her har det blitt bygd gapahuk og det står en bålpanne som er flittig i
bruk. Resten av nærområdene til barnehagene er preget av industri og
tungtrafikk. Ansatte og foreldre er bekymret for hva som skjer dersom denne
naturflekken bygges ut på lik linje med resten av områdene. Her burde Nome
kommune være en aktuell kjøper, med tanke på kvaliteten for barna i
barnehagene og for at de fremtidige barna i kommunen skal få de samme gode
naturopplevelsene.
Vennlig hilsen foreldrene i Sluseparken og Skoemyra barnehage.


Samarbeidsutvalget ved Sluseparken og Skoemyra barnehage.    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Samarbeidsutvalget ved Sluseparken og Skoemyra barnehage. vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...