Barn og unge i bodøskolene må skjermes for kutt

Storslåtte bygninger, ny flyplass, smart byutvikling, europeisk kulturhovedstad og landets beste fotballklubb. Bodøs nye fasade er intet mindre enn imponerende. Men det koster.

Bak fasaden truer kommunen med å redusere barn og unges muligheter til å lære, trives og mestre livet. I rådmannens årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 foreslås det drastiske kutt innen skolesektoren, som blant annet vil bety langt færre lærere, pedagoger og psykiske helserådgivere.

Hvordan kan kommunen forsvare å ta fra de unge og gi mer til de voksne?

Hva med fremtiden til Bodø?

70 000 innbyggere i Bodø innen 2030 var et uttalt mål for en tid tilbake. De siste årene har veksten vært på noen hundre mennesker per år, mens andelen barn og unge synker. «Folk skaper byen» står sentralt i ett av kommunens tre hovedmål, men hvilken by ønsker vi oss, når det nå foreslås å redusere utdannings- og helsetilbudet til våre barn og neste generasjons voksne?

Står Bodø i fare for å bli en tom fasade i fremtiden?

Stopp kuttene i skolen

Ønsker du å stoppe kuttene i bodøskolene, signerer du dette oppropet og deler det videre, slik at våre folkevalgte politikere forstår at vi er mange som ønsker å gi våre barn en god og trygg skolegang.

Du må huske å godkjenne underskriften din via e-post etter at du har trykket på knappen nederst.

Skolebarn_vegskilt.png

Aktuelle mediesaker


Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Tverlandet skole    Kontakt personen bak underskriftskampanjen