Avklaring av skolestruktur på Tiller

Over flere tiår har skolestrukturen på Tiller og økende elevtall grunnet utbygging vært en utfordring. I de siste årene har dette vært tematisert i media da skolene nå er fulle og kapasiteten er sprengt.

Saken har vært oppe i bystyret i 2021 uten at det pr dags dato foreligger en avklaring/videre plan. Beslutningen om barn og ungdoms skolehverdag på Tiller har blitt utsatt over lengre tid. Så lenge den endelige skolestrukturen for Tiller ikke er fastsatt blir det også krevende å finne midlertidige løsninger. Dette påvirker en hel bydel. 

Vi viser til uttalelse fra tillitsvalgt ved Tonstad skole 14.05.23 til Adressa: "unger med postnummer 7091 får et kvalitativt dårligere forutsetning for skoletilbudet sitt enn andre". Dette kan vi ikke akseptere. Ved å signere dette oppropet er du med på å stille krav til at barn og ungdom på Tiller får et verdig skoletilbud. Det skal ikke bare være et "forsvarlig" tilbud, men et godt tilbud der elever og lærere på Tiller får den skole og arbeidshverdag de har krav på. Fysiske mangler som undervisning i midlertidige paviljonger, avvikling av spesialrom slik som bibliotek, naturfag, musikk, tekstil og formingsrom og dårlig luftkvalitet- påvirker såklart det psykososiale miljøet på skolen.  Lærernes arbeidsmiljø må prioriteres av politikerne, for det henger sammen med elevenes muligheter for å lære og utvikle seg til å bli gode samfunnsborgere. 

Tiller er en trygg og barnevennlig bydel med gode naboskap, mangfold og naturopplevelser i nærområdet. 

Vi må stå opp for at Tiller skal være et attraktivt sted å bo samt at skolene kan tilby lærerne arbeidsplasser de ønsker å være i- over tid. 


I forbindelse med dette oppropet er det sendt en henvendelse til politiske partier i bystyret i Trondheim. For å se deres svar, se lenke til dokument:

https://docs.google.com/document/d/10w8yI30KdOQZMR0dZQ-ZYDgoohUX_lkhTzyey0rfGz8/edit

 

Andre relevante lenker:


Tonstad skole, 14.05.23:
Disse skolene er fulle i Trondheim: - Vi er frustrerte - adressa.no

Nidaros 9.11.21:
Tiller, Tonstad | Landet på veien videre for skolestruktur på Tiller og Sjetne (nidaros.no)

Utredningsrapport skolestruktur for Tiller:
file:///C:/Users/din_t/Downloads/Utredningsrapport%20-%20Skolestruktur%20for%20Tiller-Sjetne%2015.10.21.pdf

Saksframlegg, skolebehovsplan 2021:
file:///C:/Users/din_t/Downloads/Skolebehovsplan%202021%20og%20investeringsrekkef%C3%B8lge%20for%20skoleanlegg%202022-2035%20(3).pdf

FAU ved Tonstad skole, v/ Marit Cecilie Samset Elvebakk. Åpent brev til ordførerkandidatene:
https://www.adressa.no/midtnorskdebatt/i/zEePPr/tonstad-skole-aapent-brev-til-ordfoererkandidatene

Svar fra AP 16.06.23:
https://www.adressa.no/midtnorskdebatt/i/y6yP2R/en-bedre-skole-paa-tonstad

Svar fra Høyre 14.06.23:
https://www.adressa.no/midtnorskdebatt/i/O805qk/elevene-paa-tonstad-fortjener-en-avklaring

FAU ved Tonstad skole, v/ Marit Cecilie Samset Elvebakk :
Foreldre: Vi er i en alvorlig situasjon. Vi trenger ny skole nå! - adressa.no

FAU Tonstad skole v/Stine Vinsnes 23.11.20:

Politikerne har ikke gjort hjemmeleksene sine og har sovet i timen - adressa.no

 


Ida Fjesme og Therese Oterhals    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Ida Fjesme og Therese Oterhals fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...