Aleksej Navalnyjs sanksjonsliste må iverksettes nå!

Kjære Jonas Gahr Støre, 

 

 For ett år siden, 19. mai 2022, vedtok Europa-parlamentet resolusjon 22/2653(RSP), punkt 8, der parlamentet oppfordret til å utvide individuelle sanksjoner mot Russlands borgere med tanke på listen opprettet av Aleksej Navalnyjs antikorrupsjonsfond (ACF). Sanksjonsliste var rettet mot nøkkelpersoner fra Russland, som ACF har identifisert som personer som har beriket seg gjennom utstrakt korrupsjon og som har medvirket til invasjonskrigen i Ukraina. 

Europaparlamentet vedtok denne sanksjonslisten for at disse personene skulle inngå i EUs sanksjoner, men foreløpig har færre enn 1000 av disse personene faktisk blitt sanksjonert. Det går altfor sakte for å sanksjonere flere som bidrar til Russlands krigføring i Ukraina!

Vi viser til at nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, la frem et forslag om nettopp dette i Stortinget den 23.02.2023. Ved å fremme denne sanksjonslisten bidrar Norge til å kreve at de som muliggjør krigen holdes ansvarlig, og at de som sprer desinformasjon og aggresjon i Europa får innskrenket sitt handlingsrom. Det er på tide å vise at krigshissingen og propaganda har konsekvenser.

Vi ber myndighetene i Norge om å oppfordre EU-kommisjonen til å implementere denne listen så raskt som overhodet mulig! Det vil vise at man bryr seg om fred og rettferdighet, ikke bare på papir, men med handling!

 

Med vennlig hilsen, 

(undertegnede)

P.S. Oppropet blir overlevert til statsministerens kontor, samt til utenriks-, justis- og næringsministrene. 

 

AСА_navalny.png


SmåRådina: for demokrati i Russland    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg SmåRådina: for demokrati i Russland fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...