Vi som krever at taxinæringen i Alanya SKAL kjøre med takstameter

Som de aller fleste har fått med seg, da spesielt de 2 siste årene, er hvordan taxinæringen i Alanya har endret seg til den reneste mafia virksomhet. Her er det viktig å påpeke at dette gjelder ikke hele taxinæringen, de fleste kjører trygt og lovlig, og med takstameter på. Men der finnes også svært mange som ikke gjør det, og det er disse vi vil ha vekk fra markedet. Disse sjåførene oppfører seg truende ovenfor kunder, de nekter å ta småturer, ja det har til og med blitt utøvd vold, og de kjører da uten takstameter, og forlanger ofte dobbel til 3 dobbel pris. I juli måned fikk taxinæringen en økning i takst på ca 42%. Selv om de fleste sjåfører var fornøyd, så var det tydeligvis ikke nok for enkelte. Det er nå engang slik at selv om man ikke er fornøyd med lønnen, så skal man ikke ta det igjen på uskyldige turister, der er da ikke vi som lager satsene. Og uansett om hva vi turister måtte mene om pris billig/dyrt har ingen betydning i denne sammenheng. Loven i Alanyas taxinæring sier at takstameter SKAL være på. Slik det er nå kvier kunder seg for å ta taxi, ja enkelte er redd. Sånn vil ikke vi turister ha det. Vi ber derfor dere som vil få vekk denne ulovlige kjøringen, om å signere dette oppropet, slik at vi kan fremlegge flest mulige underskrifter til påtalemyndigheter i Alanya. Del gjerne innlegget/linken i grupper i Alanya område, være seg om dette er skandinaviske grupper eller andre som dette innlegget kan ha relevanse for. Vi trenger Din stemme.