Åpent brev: Solidaritet med indiske universiteter

ÅPENT BREV

Vi vil med dette uttrykke vår dype bekymring over angrepet som studenter og ansatte ved Jawaharlal Nehru University ble utsatt for søndag 5. januar. Angrepet føyer seg inn i et urovekkende mønster der flere universiteter har blitt utsatt for uakseptabel volds- og maktbruk, ikke minst Jamia Millia Islamia og Aligarh Muslim University.

Det er ytterst bekymringsfullt at politiet tilsynelatende forholdt seg passive og endog deltok i angrepene. Angrepene er uakseptable forsøk på å stanse protester mot den kontroversielle Citizenship Amendment Act. Vold og tvangsmakt hører ikke hjemme på universiteter, som skal være trygge og frie arenaer for læring, kritisk meningsutveksling, og demokratisk politisk aktivitet.

Vi som forskere og studenter ved norske akademiske institusjoner og som er opptatt av og dypt engasjert i India og indisk samfunn uttrykker herved vår solidaritet med ansatte og studenter ved indiske universiteter som har blitt utsatt for slik makt- og voldsbruk, og ber indiske myndigheter sikre at deres grunnlovfestede rett til å delta i fredelig politisk protest opprettholdes i den turbulente politiske perioden som det indiske demokratiet nå gjennomgår.    


OPEN LETTER

We wish to hereby express our deep concern about the attack on students and academics at Jawaharlal Nehru University on 5 January. The attack is part of a disconcerting pattern in which several universities have been targetted in unacceptable use of force and violence, not the least Jamia Millia Islamia and Aligarh Muslim University.

It is particularly worrisome that the police appear to have remained passive or even participated in the attacks. The attacks are unacceptable efforts to thwart protests against the controversial Citizenship Amendment Act. Violence and force do not belong at universities, which should be safe and free arenas for learning, critical debate, and the exercise of democratic rights.

We as researchers and students at Norwegian institutions of higher learning and research and deeply engaged in India and Indian society hereby express our solidarity with employees and students at Indian universities subjected to such acts of violence, and we ask Indian authorities to ensure that their constitutional right to take part in peaceful political protest is ensured in this turbulent period for India's democracy.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Arild Engelsen Ruud fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.