Bevar Ålfjordens perle

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Vandring langs grensene for Windajford Port sine planlagte fasar 1, 2 og 3 på Dommersnes søndag 21. juli kl. 14

2024-07-04 13:50:15
Søndag 21. juli kl. 14 inviterer foreininga Bevar Ålfjordens Perle alle som vil (motstandarar, forkjemparar, lokalpolitikarar, journalistar) til å bli med på ein hyggeleg rusletur langs yttergrensene for Windafjord Port sine planar om fase 1, 2 og 3 på Dommersnes. 
 
Målet med turen er så enkelt som at alle som ynskjer skal å få eit overblikk og forståing for omfanget av dei tre fasane.
 
Me byrjar med å gå rundt fase 1 området. Vidare langs nordgrensa for fase 2 og til sist rundt fase 3 området. Heile turen blir på ca. 6-7 km.
 
Alle som blir med får ei flaske brus eller vatn med på turen.
 
Oppmøte: kaien på Dommersnes. Ta med klede og fottøy som tåler aktuelt ver og våt myr.
 
For å vita kor mykje drikke me skal kjøpa inn, er det fint om dei som vil bli med stadfestar det på e-post til: msvendsb@online.no
 
(Bakgrunnsfoto er henta frå Westcon sine nettsider. Fotograf: Økland Foto. Fasane teikna inn av Bevar Ålfjordens Perle.)

PS: Siste informasjon om utvida planområde er å finna på kommunen si nettside med merknadsfrist 19. august.

mvh 
Jon Magne Svendsbøe,
styreleiar Bevar Ålfjordens Perle

www.alfjordensperle.no

@alfjordensperle på:
Facebook / YouTube / Opprop

Bevar Ålfjordens perle

Busstur til Dommersnes for deltakar på Floating Wind Days tirsdag 28. mai - markering av motstand

2024-05-24 13:41:21
Hei alle dykk som har signert oppropet mot gigantindustri på Dommersnes!

 

 

 

Mens me no ventar på endeleg avgjerd hjå Statsforvaltaren for klagene på byggeløyvet for fase 1, blir det arrangert den store, internasjonale Floating Wind Days konferansen i Haugesund.


I samband med konferansen vil arrangøren Norwegian Offshore Wind sette opp guida busstur til Dommersnes (og etterpå Westcon i Ølensvåg og AF Decom i Vats) tirsdag 28. mai med avreise frå Haugesund 0930.

Organisasjonen Motvind Tysvær vil då stå for ei tydeleg markering mot dei gigantiske havvindplanane bl.a. på Dommersnes. Me er fleire frå Bevar Ålfjordens Perle som heng oss på denne markeringa med banneret «Ikkje øydelegg bygda vår - Bevar Ålfjordens Perle!»

For dei som har lyst å bli med på dette, så tenkjer me først å markera ved Svendsbøbrua når bussen kjem, oppmøte like før kl. 10. Deretter følgjer me etter bussen til Dommersnes og markerer der også når dei har omvisning frå bussen på kaien.


Dersom mange blir med, er det enklast å parkera ved det gamle skulehuset like nord for brua, adresse Vikevegen 609:
https://kommunekart.com/?urlid=2a91621a-dc34-4523-b65d-ab7085bc579b

Då er det 250-300m å gå til Svendsbøbrua.

 

Bli gjerne med, dess fleire dess betre! Altså oppmøte ved Bjordalsvegen/Svendsbøbrua litt før kl. 10 tirsdag 28. mai!

 

mvh 

Jon Magne Svendsbøe, styreleiar Bevar Ålfjordens Perlewww.alfjordensperle.no

@alfjordensperle på:
Facebook / YouTube / Opprop
Bevar Ålfjordens perle

Vil du bidra til kronerulling for Bevar Ålfjordens Perle og motstanden mot gigantindustri på Dommersnes?

2024-03-28 18:31:18
Hei kjære støttespelarar,
 
Me er ei aktiv arbeidsgruppe i foreininga Bevar Ålfjordens Perle som på fritida jobbar det me kan for å hindra utbygging av gigantindustri på Dommersnes i Vikebygd.
 
Me har allereie oppnådd konkret utsetting av start utsprenging av fase 1 ved at me har klaga på byggeløyvet som Vindafjord kommune gav i november -23 basert på eit juridisk støtteskriv som me fekk advokat Sturla Vik-Vestly (Responsa AS) til å skriva for oss. Me har brukt eigne pengar på å få laga dette støtteskrivet som konkluderer med at byggeløyvet er ugyldig, og til gjengjeld fekk ikkje Dommersnes AS lov til å starta sprenging som planlagt frå 1. januar i år. 
 
I kommande eller neste DUK-utvalsmøte (Drift, Utvikling og Kultur) i kommunen, skal klagen vår opp til handsaming. I mellomtida har Dommersnes AS fått utarbeida eit kort juridisk skriv (Advokatfirma Harris AS) som går mot våre konklusjonar om at byggeløyvet er ugyldig. For å visa at Harris ikkje har motargument som held vatn, vil me få laga eit motskriv frå vår advokat Sturla Vik-Vestly som skal leggjast ved vår oppdaterte klage før handsaming i DUK-utvalet. Går det som me håpar, vil då ikkje Dommersnes AS få lov til å starta sprenging før konsekvensutgreiingane for totalprosjektet (alle fasane) er utført og kommunepolitikarane stemmer for gigantutbygging (noko me sjølvsagt håpar at dei ikkje vil gjera).
 
Me har også nytta eigne pengar til å få laga filmen som dåkke sikkert har sett, så det kostar å driva seriøs motstand, noko me meiner må til for å få stoppa gigantprosjektet.
 
Difor spør me om dåkke vil støtta saken med å vera med og spleisa på kommande advokatutgift. Me er svært takksame for alle bidrag, små og store, som du kan betala inn til vår foreiningskonto:
Kontonummer Bevar Ålfjordens Perle: 3240.18.00912.
Vipps-nummer: 905088
 
Skulle det vera pengar igjen på konto når me forhåpentlegvis kan leggja ned foreininga etter at politikarane går mot gigantutbygging, står følgjande i våre vedtekter om kva pengane skal gå til:
"Dersom foreininga skal opphøyra, skal ev. inneståande midlar komma Vikebygd sine innbyggjarar til gode gjennom ei fordeling av midlane til lokale, ideelle organisasjonar og foreiningar. Fordelinga skal bli gjennomført av årsmøtet. Ingen medlemmer har krav på midlane til foreininga eller del av desse."
 
Me gir oss ikkje!
 
På førehand, tusen takk!
 
 

På vegne av styret,
Jon Magne Svendsbøe

styreleiar
 
--
Bevar Ålfjordens Perle
www.alfjordensperle.no

@alfjordensperle på:
Facebook / YouTube / Opprop

Bevar Ålfjordens perle

Den beste illustrasjonen av Dommersnes

2024-02-19 15:53:11

Link: https://www.h-avis.no/den-beste-illustrasjonen-av-dommersnes/o/5-62-1663691

Den beste illustrasjonen av Dommersnes

Av May Britt Vikingstad, Landskapsarkitekt

04_Dommersnes_med_industri,_vei_og_og_moh.jpg

I Haugesunds Avis 6. februar 2024 står overskriften; Me kan ikkje stå inne for den illustrasjonen. Daglig leder Jørgen Jorde i utbyggingsselskapet Dommersnes AS sier han ikke på noen måte kan gå god for illustrasjonen, og at de jobber med illustrasjoner som vil være klare om noen uker. Han sier videre at omfanget av planene ikke er avklart enda.

Illustrasjonen til foreningen Bevar Ålfjordens Perle er utarbeidet på grunnlag av forslag til planprogram for Windafjord Port, Dommersnes industriområde (datert 03.11.2023), som Vindafjord kommune har sendt på høring. Hovedinnholdet i forslag til planprogram er at Dommersnes AS (Windafjord Port) ønsker å utvikle et større nærings- og hamneområde i sjø primært for sammenstilling av havvindkonstruksjoner. Planprogrammet beskriver utbygging i fase 1, 2 og 3, og en utbygging av alle faser vil kreve en omlegging av fylkesvegen. Forslag til planområdet utgjør totalt et areal på rundt 1.100 dekar, der 530 dekar er industriområde på land og 570 dekar er riggområde i sjø.


Videre står det i planprogrammet at opparbeiding av industriområdet kan omfatte sprenging til flatt areal på kote 3-4 moh. Dette vil gi fjellskjæringer som er opptil 50-60 m høye mot øst. Utbyggingen vil også omfatte utfylling av 21 dekar i sjø og bygging av ny kai med en samlet kailengde på 560 m. Ved en fullskala drift på hele området vil det være 20-30 fundament under arbeid til enhver tid, og mange av delene til havvindturbinene vil bli lagra på området.

Produksjon av flytende havvindkonstruksjoner vil kreve et større område i sjø, og riggområde i sjø skal brukes til sammenstilling og lagring av installasjoner. De ulike konstruksjonsdelene for havvindturbiner vil ha ulike dimensjoner avhengig av valg av teknologi, men planprogrammet beskriver noen alternativer. Fundament kan ha ytre dimensjoner opptil 100 m med sirkulær form, og med opptil 40 m høyde. Det vil være avhengig av konseptvalg hvor mye av konstruksjonen som vil vises over vann. Videre står det at havvindturbiner kan ha tårn som kan være opptil 140-150 m høye og med 120 m lange rotorblad. Total høyde er da 260-270 m. På kaifronten kan det være behov for en stor ringkran som kan bli opptil 150 m høy.

I Miljødirektoratets veileder M-1941 står det i kap. 5.6; I en reguleringsplan skal illustrasjonene vise det som er det maksimale planen vil tillate av høyder, volumer, tetthet mellom bygg, osv. Det må altså være samsvar mellom det som illustreres og vurderes i utredningen og det som tillates gjennom vilkår/bestemmelser i konsesjon eller planvedtaket. (miljodirektoratet.no).

Illustrasjonen utarbeidet av foreningen Bevar Ålfjordens Perle viser kun det som er beskrevet i forslag til planprogram, og illustrerer det en på nåværende tidspunkt vet om planforslaget og hva som er det maksimale planen vil tillate av høyder, volumer osv.

Jeg venter spent på illustrasjonene til Dommersnes AS, og regner med at det er samsvar mellom disse illustrasjonene og planprogrammet, samt endelig planforslag. Jeg forventer at illustrasjonene viser et realistisk bilde av det planlagte gigantprosjektet på Dommersnes.


Bevar Ålfjordens perle

Bli medlem i Bevar Ålfjordens perle

2024-02-13 18:56:37

Foreningen ønsker seg flere medlemmer! Man melder seg inn her: https://www.alfjordensperle.no/bli-medlem

Det er dessverre ikke slik at man automatisk er medlem av foreningen om man har signert oppropet.

Det er gratis. Du trenger ikke donere penger. Jo flere medlemmer, jo sterkere forening!


Bevar Ålfjordens perle

Nei til gigantindustri i Vikebygd!

2024-01-30 19:25:28

Del filmen slik at fleire blir klar over det overgrepet som skjer mot bygda vår.

Bevar Ålfjordens Perle er ei foreining som jobbar for å ta vare på den vakre og idylliske bygda Vikebygd gjennom å hindra utbygginga av Dommersnes industriområde, fase 1-3, leia av Westcon og Vindafjord kommune gjennom sitt felleseigde selskap Dommersnes AS, Windafjord Port.

For meir informasjon: www.alfjordensperle.no


Bevar Ålfjordens perle

Unge barneforeldre bekrefter påstand om fraflytting

2024-01-22 07:53:15

Bevar Ålfjordens perle

For de som er i tvil...

2023-10-18 06:25:30

Den planlagte industrien vil bli gigantisk! Og industrien vil bli merkbar i hele bygda.

Dommersnes_illustrasjon_1_liten.jpg

Industriområdet blir på 530 mål (530 000 m²) dersom alt går etter planen - et areale som tilsvarer 77 fotballbaner.

Havvindturbinene ferdig sammenstilt vil være rundt 200 meter høye. Til sammenligning er Oslo Plaza Norges tredje høyeste bygning med sine 117 meter. Alnaåsen på nordsiden av Vikebygd er 239 meter. Disse havvindturbinene vil ligge på rekke og rad ute i Ålfjorden i påvente av slep ut på havet.


Bevar Ålfjordens perle

Enda et "nei"

2023-10-11 08:06:58

Bevar Ålfjordens perle

"Kampen om bygda si sjel" - saksopplysning

2023-10-10 07:30:31Me som tok initiativet til underskriftskampanjen mot fase 2 og 3 på Dommasnes, vil komma med nokre faktiske tal etter at det i artikkelen i Grannar kjem fram kritikk mot at berre totaltalet underskrifter har blitt publisert i media.

Me skjønar denne kritikken, men det er media som har vilja publisera berre totaltalet. Men sidan me som administratorar har innsyn i alle som har signert, også dei anonyme, og ikkje har noko å skjula, ynskjer me å offentleggjera talet på underskrifter i nokre vesentlege kategoriar. PS: Hugs at det berre er folk over 16 år som har kunna signera av dei 682 signaturane pr. no:

194 fastbuande vikebuar frå Toredalen i nord til og med Trovågsfeltet i sør.
212 hyttebuande i bygda inkludert familiemedlemmer.
101 frå sveiosida av Ålfjorden.
175 frå andre stadar (Bjoa, Skjold, Vats, Førre, Haugesund, Karmøy, Stavanger, Oslo, etc).

Me stiller oss elles undrande til utsegn i dagens artikkel i Grannar som kan tolkast som at det berre er "skattebetalarar i Vindafjord som bur i Vikebygd" som skal tilleggjast vekt i spørsmålet om dei særs inngripande fasane 2 og 3.

Skal ikkje motstemma frå 212 hyttebuande som eig eigedom i Vikebygd, betalar eigedomsskatt til kommunen og nyttar mykje av fritida si i Vikebygd tilleggjast vekt?

Ei anna utsegn me vil gå i møte frå dagens artikkel i Grannar, er denne:
«- Men skal me sitte på hælane å seie nei uansett kva som blir føreslått blir det ikkje utvikling i bygda».

Så vidt oss kjent er dette første gongen det blir vist real motstand mot eit stort tiltak i bygda. Motstanden går mot det massive inngrepet fase 2 og 3 vil vera. Me initiativtakarane for oppropet er positive til industri på Dommasnes i den skala det har vore til no på dei areala som alt er utbygde både ovanfor og nedanfor vegen.


Bevar Ålfjordens perleDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...