Dramatisk kutt for Kongshaug musikkgymnas

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Feil vippsnummer!

2023-10-17 06:02:50

Hei igjen! Jeg er blitt gjort oppmerksom på at det har sneket seg inn en feil i vipps-nummeret jeg skrev i siste innlegg. Det riktige nummeret er 105434.

Mvh Henning, rektor


Henning Iversen, Kongshaug musikkgymnas

Vil du hjelpe Kongshaug med politisk påvirkning?

2023-10-15 19:59:05

Kjære Kongshaug-venn! For ett år siden vedtok regjeringen å fjerne tilskuddet som skolen har fått helt siden 2001 for å drive instrument-undervisning, fra og med inneværende skoleår. Nå trenger vi din hjelp for å få tilskuddet tilbake!   Til tross for at vi i ett år har kjempet for å få det tilbake har regjeringen valt å opprettholde kuttet, som for i år sannsynligvis ville utgjort 4,5 - 4,6 millioner. Det kan virke som at dette dessverre har blitt en prinsippsak og et ideologisk standpunkt for kunnskaps-departementet. Andre stortingspolitikere har reagert sterkt på at Tonje Brenna besøkte skolen, snakket med ansatte og elever, skrøt av skolen, uttrykte begeistring og stor forståelse for situasjonen vår, uten å gjøre noe med den. For oss var det et hyggelig møte, men etter besøket har vi dessverre bare møtt motstand og liten forståelse fra Kunnskapsdepartementet, selv om de har lyttet til oss.   I et møte med departementet innrømmet de at de forstår at gjennomsnittssatsen for musikk, dans, drama slår svært uheldig ut for vår skole. Likevel er svaret derfra er at vi ikke er pålagt å ha enetimer i musikk, altså de antyder at vi bør fjerne dette fra timeplanen. Det mener vi er en kunnskapsløs retorikk. Kompetansemålene i den nye læreplanen i faget kan, etter vår mening, ikke oppfylles uten denne undervisningen. Individuell instrument-undervisning er avgjørende for elevens kunstneriske og ferdighetsmessige utvikling. Kuttet fremstår derfor som uforståelig for oss.

Nå trenger vi din hjelp! Fra nå og fem-seks uker fremover blir det forhandlinger om det fremlagte budsjettet mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. I dialog med flere i opposisjonen på Stortinget, har vi fått det rådet at SV er nøkkelen til å få enetimetilskuddet tilbake. Et annet råd er at vi i størst mulig grad må «pepre» sentrale politikere med budskapet vårt. Først og fremst politikere i SV, men også SP og AP.

Hvordan kan du hjelpe? Vi ønsker at så mange som mulig skriver brev eller e-post til sentrale politikere med sitt personlig budskap. Det er allerede noen få som har gjort dette, men vi ønsker oss mange flere. Nedenfor er noen forslag til hva brevet kan inneholde og helt nederst, hvem du bør sende til. Det er viktig at du skriver så kort som mulig, samtidig som budskapet ditt kommer godt frem. Du velger selvsagt helt på egenhånd hva du ønsker å ta med i brevet ditt, og det er ikke lurt å ta med alt. Et kort og personlig budskap om hva Kongshaug har betydd for deg eller andre og musikk- og kulturlivet i Norge, kan fort gjøre mer inntrykk enn et politisk budskap.

Mulig innhold i brevet:

 • Kort presentasjon av deg selv og din forbindelse med Kongshaug
 • Hva har Kongshaug betydd for deg og/eller andre?
 • Hvorfor synes du det er så viktig at Kongshaug får enetimetilskuddet tilbake
 • Noen aktuelle politiske argumenter:
  • I 2012 ble enetimetilskuddet (særtilskuddet for instrumentundervisning ved Kongshaug) tatt vekk i statsbudsjettet for 2013 av Stoltenberg 2-regjeringen, på samme måte som nå i 2022 av Støre-regjeringen. I juni 2013 ble dette omgjort av samme regjering, som besto av AP, SP og SV, altså de samme partiene som nå er i forhandlinger om neste års statsbudsjett. Det ble ikke bare omgjort, det fulgte også med noen lovnader fra representantene fra de tre partiene som besøkte skolen for å overbringe gladnyheten. Bl.a. at Kongshaug kunne «leggje til grunn at skulen no er sikra for framtida». Vi trodde derfor at skolen vår var på trygg grunn inntil i fjor.
  • Det er en stor besparelse for staten at Kongshaug eksisterer. Vi bruker betydelig færre midler på en musikk-elev enn det den offentlige skolen gjør. o   Våre elever er like mye verdt som elever i den offentlige skolen og fortjener å få et like godt tilbud som dem
  • Langhaugen vgs, eid av Vestland fylkeskommune, bruker ca. 7,9 millioner til instrument-undervisning til sine 90 elever. Da må Kongshaug kunne få 4,5 mill. til sin undervisning.
  • Uten dette tilskuddet vil det være en umulig oppgave å opprettholde en forsvarlig kvalitet på musikk-undervisningen
  • Enetimer er helt nødvendig for å oppfylle den nye læreplanen i musikk. Å kutte disse vil være en rasering av faget.
  • Enetimer er avgjørende for at elevene skal få utvikle sine musikalske ferdigheter.
  • Kongshaug sine elever har vært svært viktige bidragsytere til Norsk kultur og musikkliv. Både profesjonelt og i mange lokalsamfunn rundt i landet vårt.
  • Kongshaug har betydd og betyr mye for mange
  • Skolen må fortsatt kunne være et alternativ for alle, ikke bare for de med mye penger.
  • Kongshaug er en viktig del av mangfoldet som regjeringen ønsker i skolelandskapet
  • Kongshaug har internat der elevene blir tatt godt vare på og er derfor et unikt musikk-tilbud for ungdommer i by og bygd over hele landet
  • Kombinasjonen internat - skole gir skolen mulighet til å ta vare på og utvikle elevene på en unik måte både i skole- og på fritiden.
  • Elevene lærer også ekstra mye om hvor viktig det er å ta ansvar og ta vare på hverandre i et slikt miljø.
  • Toppidrettsgymnasene får tildelt til sammen 82,5 millioner i særtilskudd. Noe som utgjør 6,35 mill. i snitt pr. skole. Vi er tre skoler som ber om 12 millioner. Hvorfor forskjellsbehandler regjeringen og KD på denne måten? Er musikken så lite verdt?

Til slutt vil vi gi en STOR takk fra alle oss på Kongshaug for all støtte vi har fått på ulike måter. Det er fantastisk å vite at det er mange der ute som fremsnakker, tenker på, ber for og har hjerte for Kongshaug. Fokuset vårt nå er å fylle skolen opp med elever, arbeide for alternative finansieringsmåter og håpe på et regjeringsskifte om to år dersom dette ikke snur før. Vi kommer også til å stå på videre og mase på politikerne, slik at de til slutt forstår at de må snu i denne saken.

Det er flere som har spurt om det er mulig å gi gaver til Kongshaug, og det er det selvsagt. Vi har både faste givere og får hvert år enkeltgaver, noe vi setter stor pris på. Vi har snakket om å gjennomføre en aksjon for Kongshaug med tanke på akkurat dette, men har besluttet å vente til vi vet med sikkerhet at vi ikke får enetime-tilskuddet tilbake. Det blir avgjort når statsbudsjettet vedtas, sannsynligvis i slutten av november. Hvis du likevel tenker at du ønsker å gi en gave så kan du gjøre dette på VIPPS: 105435/Gåve til Kongshaug, eller helst direkte til oss til kontonr: 8220 02 90468. Vipps er enkelt å bruke, men vi må da betale 1% i gebyr av beløpet som betales inn.

På vegne av alle oss på Kongshaug, Rektor


Henning Iversen, Kongshaug musikkgymnas

Statsbudsjettet for 2024

2023-10-02 11:28:08

Kjære alle sammen!

På fredag 6. oktober legger regjeringen frem statsbudsjettet. Siden sist har vi kjempet hardt for å få tilskuddet til enetimer i musikk inn igjen i budsjettet, i det siste også sammen med Oslo by Steinerskole, men opplever dessverre ingen forståelse fra Tonje Brenna og hennes statssekretærer. Det til tross for at det fra deres side ble uttrykt stor forståelse for situasjonen og det ble sagt av en av rådgiverne at "vi ser at gjennomsnittssatsen for Musikk - Dans - Drama (MDD) slår svært uheldig ut for en skole som kun underviser i musikk". Men de har bestemt seg og de står på sine prinipper og sin ideologi. Noe som er svært beklagelig. Det er mange gode krefter som arbeidet for oss, også politiker i AP og SP, og den siste måneden har vi arbeidet målrettet inn mot Undervisningskomitéen for at de skal ordne dette. Hvis vi får et flertallsvedtak der så kan ikke Tonje Brenna stoppe det. Jeg må likevel innrømme at jeg nå tenker at vi først og fremst trenger et under for at dette skal snu.

Hvis vi ikke får disse pengene så har vi likevel ingen planer om å gi opp. Kongshaug skal bestå og vi skal klare å kjempe oss igjennom denne vanskelige tiden. Styret for skolen er tydelige på at vi skal drive på samme nivå som vi gjør nå, og styret og skolen skal jobbe sammen for å få til alternativ finansiering. Det er likevel sannsynlig at vi i denne prosessen vil pådra oss betydelige underskudd og vi håper og tror på et regjeringsskifte om to år. Det som også er svært viktig for oss er at alle vet at vi skal fortsette og det er ikke er aktuelt å legge ned. Dagen klarte å lage en overskrift med feite typer der det stod: "Kongshaug-rektor utelukker ikke å legge ned musikklinjen - skylder på Tonje Brenna." Jeg kan tenke på svært mange flere overskrifter som hadde vært riktige og vi kunne likevel skyldt på Tonje Brenna, siden det er hennes departement som har tatt enetimetilskuddet fra oss. En slik overskrift skader oss dessverre mer enn det hjelper, spesielt dersom potensielle søkere blir usikre på om det blir musikklinje på Kongshaug fremover. Jeg hadde forventet bedre av Dagen.

Tusen takk for all støtte, bønn og omtanke! Mvh Henning, rektor.


Henning Iversen, Kongshaug musikkgymnas

Bønneaksjon for Kongshaug

2023-06-02 22:04:58

Hei! Beklager at dette kommer veldig seint. Det var meningen å publisere dette i morges, men jeg ser nå at det ikke ble fullført. Men i morgen starter vi en bønneaksjon for skolen vår som skal pågå i to uker fremover. Jeg håper at mange her kan tenke seg å være med. Hvis du ønsker å vite mer om dette så finner du arrangementet her:

https://www.facebook.com/events/1178327216173353?ref=newsfeed

Med ønske om en god og velsignet helg!

Henning Iversen


Henning Iversen, Kongshaug musikkgymnas

Likebehandlingstilskuddet lar vente på seg

2023-05-22 08:28:19

Kjære alle som støtter Kongshaug musikkgymnas!

Vi hadde et håp om at regjeringen hadde tatt oss inn i varmen i revidert og gitt oss tilbake likebehandlingstilskuddet. Fra høsten så står vi i fare for å miste 2,5 millioner for andre halvår og fra nyåret ville denne støtten vært på ca. 4,5 mill for hele kalenderåret. Dette er penger vi er helt avhengige av for å drive skolen i balanse, men vi skal likevel klare å opprettholde et like godt undervisningstilbud for elevene våre helt til tilskuddet er tilbake. Får vi ikke tilskuddet tilbake før, må vi håpe på et regjeringsskifte ved neste stortingsvalg om vel to år. Hvis det skjer er vi trygge på at vi vil få dette tilbake. I mellomtiden må vi stålsette oss og drive så "billig" som vi bare kan, men må likevel regne med betydelige underskudd. En ting er vi sikre på og det er også viktig å signalisere til alle, at vi gir oss ikke og dette skal ikke gå ut over elevene!

Men akkurat nå står vi på videre politisk og selv om regjeringen ikke har oss med i sitt forslag til revidert budsjett så gjenstår det forhandlinger i Stortinget før det endelige budsjettet vedtas i Stortinget, sannsynligvis i midten eller slutten av juni. Det er først og fremst AP og SP som sitter med nøkkelen her, her men jeg har stor tro på at all påvirkning mot alle partier vil være positivt, også fylkespolitikere i Vestland. I tillegg så tror vi at Gud hører alle bønnene våre (som det står på en lapp på skrivebordet mitt og som jeg fikk av elever - se bilde) og vi snakker nå om å starte en bønneaksjon for Kongshaug fra 1. juni og to uker fremover. Dersom vi får det til så vil jeg informere mer om det her også. I alt dette arbeidet trenger vi all den drahjelp vi kan få! Så hvis du har noen idéer eller har mulighet til å påvirke noen, så er vi veldig takknemlige for din innsats. Vi har hele tiden opplevd imøtekommenhet og forståelse for saken vår når vi har vært i kontakt med ulike sentrale politikere, i AP spesielt, men så langt er det dessverre ingen som har gjort det konkrete som skal til for å løse denne saken. Men vi gir ikke opp og fortsetter å ta kontakt med politikere, slik at de ikke glemmer oss!

Ta gjerne kontakt med meg på hiversen@kongshaug.no dersom du ønsker en samtale med meg om dette.

Mvh Henning, rektor20230522_101006.jpg


Henning Iversen, Kongshaug musikkgymnas

Politisk arbeid + raspeballer!

2023-04-20 08:53:05

Kjære alle sammen! Her er en ny oppdatering i saken.

Aller først, tusen takk for støtte og kommentarer! Jeg har dessverre ikke sett kommentarene før i dag, men setter stor pris på samtlige:) I går hadde Olav Hundvin og jeg et møte med AP´s fraksjon i Utdanningskomitéen. Agenda for møtet var å informere om skolen, kuttet i tilskudd og argumentere for at vi må få tilbake likebehandlingstilskuddet inntil det er omgjort til et fast tilskudd som er knyttet opp til hver enkelt elev. I dag er det ikke tilfelle og hele ordningen er sårbar og slår ut tilfeldig på de tre aktuelle skolene alt etter hvor mange elever man har på musikklinjen. Vi opplevde at de var lydhøre, men de var tydelige på at deres komité ikke kunne hjelpe oss i revidert, der er det Finans- som sitter med nøkkelen. Der har vi hatt svært god dialog med Benjamin Jakobsen (AP) og vi vil prøve å snakke mer med ham om dette. Likevel, med tanke på å endre tilskuddsordningen så tror vi dette var et veldig viktig møte.

På mandag var jeg på skolesamling på Gardermoen og der nevnte Jorunn Hallaråker Heggelund (KFF) at hun har fått høre at Tonje Brenna snakker positivt om Kongshaug etter besøket hos oss. Det var veldig fint å høre og godt å vite at hun ikke har glemt oss!

Til slutt noe helt annet, men kanskje noen av dere har anledning til å komme til Kongshaug neste torsdag på raspeballemiddag? I tilfelle er der hjertelig velkomne! Info fra miljøleder og kokk, Anker, følger under. Med ønske om en velsignet dag og helg, når den kommer. Mvh Henning, rektor.

Raspeballemiddag på Kongshaug!
Vi gjentar suksessen fra i høst og inviterer til Raspeballemiddag torsdag 27.april fra kl. 16.30 - 17.30. Vi har elever fra hele landet så vi har god trening med div. tilbehør som; stappa, saltkjøtt, bacon og pølse, duppe, sukker, sirup -ju neim it.. 🙂
Kanskje blir det krydret med litt musikalske innslag også 🙂
Prisen?
Voksne over 15 år: 175 kr
Barn under 15 år: 100 kr (Barn under 4 år gratis)
Max familiepris (foreldre/barn) 500 kr
Kaffe og is for de som klarer det etter middagen (gratis)
Betaling via Vipps på stedet. (foretrukket)
Påmelding innen lørdag 22. april til:
post@kongshaug.no eller
tlf: 56303780
Hjertelig Velkommen!!


Henning Iversen, Kongshaug musikkgymnas

Møte med AP sin fraksjon i Finanskomitéen.

2023-03-27 07:33:59

Hei alle sammen!

På tordag 23.mars hadde vi et møte med AP sin fraksjon i Finanskomitéen. Fra vår side møtte Olav Hundvin, Jan Erik Sundby fra KFF og jeg, og det var tre som møtte fra Ap. Benjamin Jakobsen (som vi møtte på Stortinget), May Britt Lagesen og Sigrid Hagerup Melhuus, som faktisk er oppvokst på Nore Neset og nå er konstituert statssekretær. Møtet startet med at jeg fortalte litt om skolen vår og Olav tok deretter over med en forbedret versjon av powerpointen sin. Jan Erik bidro med et par konstruktive innspill underveis. Tonen var gemyttlig og vi opplevde en svært god dialog. Spørsmålene fra dem etterpå var ting de lurte på for å få mer kunnskap og de hadde ingen kritiske spørsmål til tallene. De gav også uttrykk for forståelse for at vi ved å miste dette tilskuddet kommer i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Det som er gledelig er at de var tydelige på at de så behovet for å rydde opp i tilskuddsordningen slik den er i dag og at det må være bedre for alle at dette i stedet knyttes til den enkelte elev, som en fast sats. Og enda mer gledelig var det at Benjamin foreslo å ta saken videre til sine i Utdanningskomitéen, ordne et møte med dem og oss, og at han også mente at Senterpartiet burde komme på banen, siden dette også handler om distriktspolitikk! Han la også til at det nå er viktig å holde trøkket oppe i denne saken. Så nå føler vi at vi virkelig har den rette mannen på ballen.  Det føles som en skikkelig Gudfeldighet at vi fikk et kort møte med ham etter at møtet i Stortinget var ferdig og ikke minst at dette skjer fordi han tilfeldigvis er vikar for en mer garvet politiker som er i farspermisjon. Benjamin fortalte også at han stadig får påminninger fra Trine Lindborg (AP-ordfører i Bjørnafjorden) om at de ikke må glemme Kongshaug. Så hun gjør en veldig god jobb for oss. Og om ikke det er nok, så skal May Britt i møte med Tonje Brenna i neste uke og hun lovde å snakke mer med henne om denne saken! På slutten av møtet sa hun også at «Det virker som at dette er noe som bør ryddes opp i» Som dere skjønner så er vi begeistret over responsen vi fikk i dag, men jeg vil understreke at det ennå ikke er kommet noen konkrete lovnader. Men vi er optimister og vi ser flere tegn på at gode ting skjer. Mvh Henning, rektor


Henning Iversen, Kongshaug musikkgymnas

Møte på Stortinget

2023-03-13 08:22:01

Kjære alle venner av Kongshaug!

7. februar fikk Olav Hundvin og jeg et møte med Hordalandbenken på Stortinget og vi fikk en god mottakelse av Dag Inge Ulstein som viste oss litt rundt, bl.a. i Stortingssalen. Veldig kjekt! Deretter fikk vi et halvtimes møte med benken og det viktigste var at tre fra AP stilte der. Dessverre var det ingen i Senterpartiet som møtte, noe som var skuffende for oss, men ikke avgjørende. Rent politisk er AP det viktigste partiet å snu siden det er deres departement som har tatt tilskuddet til instrumentundervisning fra oss, men vi hadde generelt håpet på en større støtte fra SP enn det vi har fått i denne prosessen. Vi opplevde en god dialog i møtet og Olav hadde et flott innlegg der han på en pedagogisk måte fikk illustrert forskjellsbehandlingen mellom oss og Langhaugen, som er en fylkeseid skole. Etter møtet fikk jeg en kort samtale med Benjamin Jakobsen (AP), som sitter i Finanskomitéen, og fikk nevnt at vi ønsker å møte dem også. Han tok umiddelbart ballen og lovde å ta dette videre. I skrivende stund har vi fått avklart et digitalt møte med AP sin fraksjon i Finanskomitéen torsdag 23. mars og ser frem til det. Dersom vi kan få flertall i denne komitéen for vår sak, så kan mye være gjort med tanke på å få tilskuddet tilbake i revidert statsbudsjett. Det er det som nå er vårt største håp. Så får vi håpe at vi også kan få en egen sats for musikklinjer slik at vi kan slippe å måtte kjempe for et særtilskudd. Vi er fremdeles optimister angående dette, og håper og ber om at det skal ordne seg.

Mvh Henning, rektor.


Henning Iversen, Kongshaug musikkgymnas

Kjære støttespiller.

2023-01-06 10:35:55

Her kommer en liten oppdatering angående arbeidet for å få tilbake sær-/likebehandlingtilskuddet for Kongshaug musikkgymnas.

Aller først så hadde vi et svært hyggelig besøk av kunnskapsminister Tonje Brenna m/ følge. Det ble et kort møte på 40 min, men det fikk mye innhold likevel. Hun fikk først møte elever og personale og alle elevene fremførte gospellåten "We are not ashamed" med fullt ensemble i gymsalen. Hun ble både imponert og berørt av møtene og sangen. Etterpå hadde vi et dialogmøte der Olav Hundvin, jeg og to elever var med fra skolen i tillegg til ordføreren og leder for AP i Bjørnafjorden. Tonen var veldig god og vi fikk vist på en god og pedagogisk måte hvorfor pengene som hun har strøket fra statsbudsjettet er helt nødvendige for vår eksistens som musikkgymnas.Vi fikk også vist at de fylkeseide musikklinjene får betydelig mer i støtte pr. elev til instrumentundervisning enn det Kongshaug får. Hun uttrykte stor forståelse for dette og sa også, på eget initiativ at disse midlene burde være en del av det faste tilskuddet.

Selv om hun ikke kom med noen lovnader er vi forsiktige optimister og tror vi har et berettiget håp om å få tilskuddet tilbake i revidert. Dette vil vi fortsette å jobbe med politisk og Olav og jeg har bl.a. et møte med Hordalandsbenken på Stortinget 7. februar kl. 16. Vi kommer til å holde denne saken varm utover vinteren og våren og har planer om å ansvarliggjøre regjeringspartiene på ulike måter, slik at særtilskuddet kommer på plass igjen frem til en egen sats for musikklinjer er vedtatt i Stortinget. Vi håper og tror at det til slutt skal bli resultatet av alt dette.

Optimistisk hilsen fra Henning, rektor.


Henning Iversen, Kongshaug musikkgymnas

Dramatisk kutt for Kongshaug musikkgymnas

2022-12-05 14:31:17

Kjære alle dere som har skrevet under på vår kampanje!

Vi takker masse for ditt engasjement. Hittil har 2100 skrevet under kampanjen. I tillegg til denne har vi prøvd så godt som mulig å være aktive på sosiale medier og med politisk påvirkning. Det er veldig kjekt å kunne meddele at vi i morgen (6. desember) får et kort besøk av kunnskapsminister Tonje Brenna. Vi gleder oss veldig over dette og skal bruke halvtimen vi får med henne på en så god måte som mulig. Hun skal først få treffe alle de flotte elevene vår og deretter får vi en prat med henne om skolen vår, hvor mye den har betydd, og betyr, for mange og hvor viktig særtilskuddet er for at vi skal kunne opprettholde musikktilbudet på skolen. Vårt endelige mål med tilskuddet er å få det omgjort til en egen sats for musikklinjer, slik at statstilskuddet blir forutsigbart både for oss og departementet.

En god og fredfull adventstid ønskes alle!

Takknemlig hilsen fra Henning Iversen, rektor


Henning Iversen, Kongshaug musikkgymnasDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

 • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
 • Kontakt vennene dine
  1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
  2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
  3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...